CEWE har solid stigning i omsætningen i første halvår af 2018

• Første halvår af 2018 forløber som planlagt: Omsætningen er steget med 8,5 % til 254,2 mio. euro
• CEWE FOTOBOG er vokset med 3,9 % i første halvår til 2,4 mio. eksemplarer
• I første halvår har de seneste akkvisitioner som ventet reduceret resultatet
• EBIT-årsmålet på 48 til 54 mio. euro bekræftet

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) er efter første halvår godt på vej til at nå de planlagte årsmål for 2018. Koncernomsætningen lå med 254,2 mio. euro 8,5 % højere end sidste års resultat (H1 2017: 234,6 mio. euro). På baggrund af de forventede negative effekter af de nylige akkvisitioner af Cheerz og LASERLINE udgjorde EBIT -3,4 mio. euro (H1 2017: -0,4 mio. euro). Tages der hensyn til disse akkvisitioner, lever EBIT i første halvår af 2018 stort set op til niveauet for sidste år. Alt i alt bekræfter halvårstallene ledelsens prognose for det aktuelle regnskabsår: Koncernomsætningen skal i 2018 stige til mellem 630 og 665 mio. euro (2017: 599,4 mio. euro), koncern-EBIT mellem 48 og 54 mio. euro, EBT mellem 47,5 og 53,5 mio. euro og resultatet efter skat mellem 33 og 37 mio. euro. Sammenlignet med sidste år stiger alle vigtige nøgletal dermed.

CEWE på vej i mål
”Selv når man medregner vores seneste akkvisitioner er første halvår af 2018 klart på vej til at leve op til årsmålene”, udtaler Christian Friege, bestyrelsesformand i CEWE Stiftung & Co. KGaA. Inden for området fotofinishing er CEWE gået klart fremad, selvom det ekstremt varme vejr i endnu højere grad end i de forgangne år har resulteret i, at kunderne snarere tager billeder end bestiller fotoprodukter. ”At omsætningen pr. foto igen er stigende, beviser, at vores kunder sætter stor pris på vores fotoprodukter”, understreger Friege. Akkvisitionerne udvikler sig positivt. Således er omsætningen inden for området kommercielt onlinetryk på grund af LASERLINE-akkvisitionen vokset med over 21 %. ”Og samarbejdet vil ikke mindst i fremtiden yde en stadig større positiv indflydelse på resultaterne”, uddyber Friege.

Fotofinishing: Stigning i afsætning på CEWE FOTOBOG og fotoprodukter
Forretningsområdet fotofinishing har i første halvår været inde i en rivende udvikling og høstet en vækst i omsætningen på 7,5 % til 180,3 mio. euro (2017: 167,7 mio. euro). Dermed viser forretningsområdet klar vækst trods temperaturrekorderne og den stadig tydeligere omsætningsforskydning til fjerde kvartal. Cheerz har også bidraget til dette. På grund af de forventede negative resultatbidrag af Cheerz-akkvisitionen faldt EBIT til 0,4 mio. euro (2017: 1,6 mio. euro). Det er særlig glædeligt for virksomheden, at et af nøgleprodukterne, CEWE FOTOBOG, i første halvår af 2018 nåede en stigning i afsætningen på 3,9 %. Desuden sørgede fotoprodukter som CEWE VÆGBILLEDER, CEWE KALENDER, CEWE CARDS, mobilcovers og andre fotogaver for yderligere vækst i første halvår – endda til dels også i det traditionelt negative andet kvartal. Disse produkter er hovedårsagen til stigningen i omsætningen pr. foto med 3,2 % til 20,07 eurocent. ”Ved siden af akkvisitionerne har vi i de forløbne måneder også investeret yderligere i brandgenkendelighed. Betragter man omsætningsstigningen for vores brands har denne strategi lønnet sig”, påpeger Christian Friege. Den gode omsætningsudvikling giver desuden et solidt grundlag for fjerde kvartal, hvor størstedelen af salget som regel sker.

Kommercielt onlinetryk: Stærk omsætningsvækst – især på grund af LASERLINE
Med akkvisitionen af LASERLINE kunne CEWE fremfor alt øge omsætningen inden for området kommercielt onlinetryk med 21,3 % til 49,1 mio. euro (2017: 40,5 mio. euro). Trods det stadig høje pristryk i Tyskland og samarbejdet med Storbritannien, der er svækket på grund af Brexit, har forretningsområdet vist en organisk fremgang. EBIT ligger som forventet på -2,1 mio. euro og bærer på nuværende tidspunkt stadig det forventede negative resultatbidrag fra LASERLINE (EBIT for kommercielt onlinetryk H1 2017: -0,2 mio. euro). Denne udvikling er blevet forstærket af højere papirpriser og øgede logistikomkostninger. Friege forklarer: ”De tydelige omsætningsstigninger gør os optimistiske. Købet af LASERLINE skal være en tydelig styrkelse for forretningsområdet og skal fra 2019 bidrage positivt til virksomhedens afkast. Med undtagelse af Storbritannien er prognosen for det europæiske marked for onlinetryk fortsat positiv. Udviklingen fra offline- til onlinetryk tager tid. Vi står i en god position for tiden, også efter overtagelsen, og forventer i andet halvår fortsat stigning i omsætningen.”

CEWE RETAIL: Fortsat fokus på fotofinishing-produkter
CEWEs stadig skærpede fokus på fotofinishing-produkter reducerer ganske naturligt hardware-omsætningen i detailhandlen. Desuden giver CEWE stadig bevidst afkald på marginsvage omsætninger. Derfor faldt omsætningerne på forretningsområdet detailhandel som i de forgangne år: I første halvår af 2018 blev der nået 23,3 mio. euro, en tilbagegang på 7,0 % i forhold til året før (2017: 25,0 mio. euro). EBIT lå med -0,69 mio. euro dermed lidt under sidste års tal (2017: -0,38 mio. euro). ”De forgangne år har vist, at først og fremmest fjerde kvartal er afgørende for indtægten i detailhandelen. Kameraer og andre foto-hardware-produkter er også typiske julegaver. Af den grund satser vi stærkt på, at vi kommer til at nå samtlige årsmål på dette forretningsområde”, udtaler Friege. Der skal i forbindelse med dette forretningsområde tages hensyn til, at detailhandelen er en vigtig afsætningskanal for fotofinishing-produkter, som giver udslag på forretningsområdet fotofinishing.

CEWE stadig solidt finansieret – virksomhedens væsentlige værdiforøgelse
Med en egenkapitalkvote på 54,9 % pr. 30.6.2018 (30.6.2017: 62,4 %) er CEWE fortsat solidt finansieret. Grunden til den lette forringelse af balanceudvidelsen er forårsaget af akkvisitionerne af LASERLINE og Cheerz samt købet af Saxoparks ejendomme, Saxoprints bygninger til onlinetryk. Return on capital employed (ROCE) faldt pr. 30.6.2018 fra 20,5 % sidste år til stadig stabile 16,5 %. Også her førte købene til en stigning i den gennemsnitlige capital employed. Friege forklarer: ”På grund af købenes strategisk høje værdi og indtægtspotentiale og den relativt billige overtagelse af Saxopark, vil forrentningen ganske vist falde på kort sigt, men på langt sigt vil virksomhedens værdi stige væsentligt.”

 CEWE Enhed K2 2017 K2 2018 H1 2017 H1 2018
(1) Fotofinishing          
     Digitalfotos Mio. stk. 412,2 421,9 840,6 879,8
     Analoge fotos Mio. stk. 12,0 10,5 21,2 18,5
     Fotos i alt Mio. stk. 424,2 432,4 861,8 898,3
     CEWE FOTOBOG Tsd. stk. 1.120,0 1.121,1 2.279,1 2.369,1
     Omsætning Mio. euro 82,1 85,9 167,7 180,3
     EBIT Mio. euro 0,2 -1,6 1,6 0,4
      Effekter af købsprisallokationer Mio. euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
      Indtægt fra fast ejendom i Danmark Mio. euro +0,5 +0,5
     EBIT før særlige udgifter Mio. euro -0,1 -1,5 1,3 0,6
(2) Detailhandel  
    Omsætning Mio. euro 13,2 12,4 25,0 23,3
     EBIT Mio. euro -0,1 -0,2 -0,4 -0,7
(3) Kommercielt onlinetryk  
    Omsætning Mio. euro 19,9 24,7 40,5 49,1
     EBIT Mio. euro -0,3 -1,6 -0,2 -2,1
      Effekter af købsprisallokationer Mio. euro 0,1 -0,1 -0,4 -0,3
      Integrationsomkostninger LASERLINE Mio. euro -0,3 -0,5
     EBIT før særlige udgifter Mio. euro -0,2 -1,2 0,2 -1,3
(4) Diverse  
    Omsætning Mio. euro 0,7 1,0 1,4 1,8
     EBIT Mio. euro -0,9 -0,6 -1,4 -1,0
      Effekter af købsprisallokationer Mio. euro -0,1 -0,2
     EBIT før særlige udgifter Mio. euro -0,8 -0,6 -1,2 -1,0
CEWE koncern  Enhed
    Omsætning Mio. euro 116,0 123,9 234,6 254,5
     EBIT Mio. euro -1,0 -4,0 -0,4 -3,4
     Særlige udgifter Mio. euro +0,1 -0,5 -0,3 -1,0
     EBIT før særlige udgifter Mio. euro -1,1 -3,4 -0,1 -2,3
     EBT Mio. euro -1,1 -3,6 -0,4 -3,4
     Resultat efter skat Mio. euro -0,8 -2,7 -0,3 -2,5

Der kan opstå afrundingsdifferencer. Procentafvigelser er generelt udregnet med de præcise værdier.

Forklaringer til tabellen ”Resultater efter forretningsområder“
(1) Fotofinishing: Produktion og drift af fotoprodukter som CEWE FOTOBOG, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VÆGBILLEDER og enkelte (analoge og digitale) fotos samt andre fotoprodukter.
(2) Detailhandel: Handel med fotohardware som f.eks. kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tjekkiet og Slovakiet.

(3) Kommercielt onlinetryk: Produktion og drift af kommercielle trykkerisager på online trykportaler, f.eks. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto og LASERLINE.

Årets juletrend 2018: Julekalendere med personlige fotos

En julekalender er i december et must for de fleste børn og voksne: Den hjælper ikke blot med at tælle dagene til juleferien, men også til juleaften. En personlig kalender med dit eget foto og lækker chokolade – eller små gaver – gør det endnu sjovere for små og store at tælle dagene.

Daglig glæde for slikmunde

Børnene vil elske at have en chokoladejulekalender til at stå med et foto af det, de elsker højest – og bedsteforældrenes hjerter vil smelte, hvis de får en chokoladejulekalender med fotos af deres børnebørn påtrykt. En chokoladejulekalender med et personligt billede er en oplagt mulighed for at vise dine kære, hvor meget du holder af dem.

Chokoladejulekalenderne fra CEWE fremstår på én gang både klassiske og personlige. Kalenderne er fyldt med enten mælkechokoladekugler i kulørt papir, med chokolader fra Ferrero Pralinen eller med yndlingschokoladerne fra Kinder®.

Med et sødt fotografi af kæledyret, et billede fra en fælles oplevelse eller et pletskud af barnebarnet vækker en CEWE-julekalender ikke blot trangen til søde sager, den giver samtidigt et smil på læben: Kalenderen leder tankerne hen på skønne øjeblikke. Du kan slippe kreativiteten løs og ved hjælp af personlige fotos, tekster, cliparts, rammer og skabeloner designe en helt unik kalender. Når du bruger dine egne fotos til at designe chokoladejulekalenderen, er den ikke kun en fornøjelse, hver gang en ny låge åbnes – den spreder glæde hver gang, der bliver kigget på den!

Fyld selv din julekalender med små gaver

Der er ikke noget bedre end at få en julekalender, hvor giveren har brugt tid på at købe eller lave små personlige gaver til hver dag i december. Med ”Fyld selv”-julekalenderen fra CEWE kan du hurtigt og enkelt lave en kreativ julekalender, hvor du selv bestemmer indholdet. Du designer kalenderen med et eller flere af dine yndlingsmotiver. Den indvendige plastikbakke giver fin plads til forskellige små gaver: Det kan være alt fra legetøj til de yngste til kosmetikartikler til teenageren eller selvskrevne meddelelser og gavekort på f.eks. biografture, opvask, støvsugning eller cafébesøg. Overrask en, du holder af, med en helt personlig fyld-selv-julekalender.

Kreativ julekalender med CEWE CARDS

I stedet for de traditionelle kalenderlåger kan du også lave din egen julekalender med 24 forskellige kort. De daglige overraskelser tilpasser du modtageren: De kan for eksempel bestå af smukke citater, korte digte eller originale gavekort. De trykte kærlighedserklæringer kan fastgøres på en stram snor eller med klemmer på et gitter og bliver derved til en helt unik julekalender. CEWE CARDS tilbyder fortryllende og juleinspirerede designskabeloner, som du kan bruge til at designe kortene efter dit eget ønske. Udvælg et eller flere yndlingsbilleder og brug dem til at dekorere kortene fra den 1. til den 24. december for at give julekalenderen et personligt udtryk.

Besøg cewe.dk/fotokalender/chokoladejulekalender for yderligere information.