CEWE forhøjer aktieudbytte efter succesfuldt regnskabsår

 

  • Stigning i aktieudbyttet for femte gang i træk
  • Bestyrelsen og direktionen foreslår et aktieudbytte på 1,50 euro/aktie

Efter et succesfuldt regnskabsår, hvor CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har opnået eller overgået samtlige mål, vil bestyrelsen og direktionen på generalforsamlingen d. 4. juni 2014 foreslå aktionærerne en forøgelse af aktieudbyttet for regnskabsåret 2013. Efterfølgende skal aktieudbyttet stige med 5 cent per aktie til 1,50 euro per aktie. Dermed forhøjer CEWE aktieudbyttet for femte gang i træk. ”Vi vil også fremtidig lade vores aktionærer have del i virksomhedens stigende indtægtsmuligheder.  For os betyder kontinuitet i aktieudbyttet et stigende udbytte år for år, således at vores regnskabs soliditet fortsat tillader dette”, udtaler Dr. Olaf Holzkämper, finansdirektør i CEWE gruppen.

Høj EBIT i 4. kvartal, stigende indtægtsmuligheder og ekspansion i online tryk

EBIT i fjerde kvartal stiger med 15 %.

Mens det operative resultat (EBIT) i de første tre kvartaler lå på -4,1 mio. euro på grund af vedvarende sæsonforskydning i julekvartalet, opnåede CEWE i fjerde kvartal – med en 5,6 % større omsætning på 188,1 mio. euro – en næsten 15 % større EBIT på 33,5 mio. euro. Det fjerde kvartal bidrager således med 35,6 procent til den samlede årsomsætning og betydelig mere end 100 % af indtægten.

Aktionærer har opnået årligt renteudbytte på 67,8 % siden 01. januar 2013

CEWE-aktien noteres på baggrund af den afsluttende kurs i 2012 (31,04 euro) til slutningen af december 2013 med en tilvækst på 11,72 euro til 42,75 euro (+37,7 %). Dermed udvikler CEWE-aktien sig betydeligt bedre end DAX, som i samme tidsrum er steget med +25,5 %. Inklusiv det udbetalte aktieudbytte for regnskabsåret 2012 lå det årlige afkast for CEWE-aktionærerne 2013 på 42,4 procent.

I forhold til den aktuelle kurs på 50,57 euro opnåede det samlede afkast for aktionærer tilmed 67,8 %. Yderligere udgør det forslåede aktieudbytte et afkast på 3,0 procent. Handelsvolumet udviklede sig også i 2013 med en tilvækst på 17,2 procent til 4,4 millioner positive CEWE-aktier.

Solid finansiering højner strategisk handlefrihed: Sikkerhed plus vækst

Til trods for aktieudbyttet for regnskabsåret 2012 og indskuddet i vækstområdet online tryk, har virksomhedens egenkapital forbedret sig fra 2,0 procentpoint til 42,4 %. ”Vores solide balance gør os stabile og strategisk handledygtige”, udtaler Olaf Holzkämper. ”På grund af denne styrke har vi i 2012 kunne udvide forretningsområdet online tryk med opkøbet af Saxoprint.” Yderligere til fotofinishingens indtægtsstyrke satser CEWE med sine Brands CEWE-PRINT, Saxoprint og Viaprinto nu på vækststyrke i online tryk.

Det forventede resultat for regnskabsåret 2014 samt den fuldstændige årsopgørelse præsenterede CEWE som en del af status- og analytikerkonferencen d. 26. marts 2014 i Frankfurt am Main.

År 2013 sammenlignet med forrige år

CEWE koncern Enhed 2012 Mål 2013 2013
Digitalfotos mia. stk. 2,30 2,10 – 2,15 2,25
Fotos fra film mia. stk. 0,16 0,10 – 0,11 0,11
Fotos i alt mia. stk. 2,46 2,20 – 2,26 2,37
CEWE FOTOBOG mio. stk. 5,6 5,8 – 6,0 5,8
Omsætning mio. euro 507,2 510 – 530 528,6
EBIT mio. euro 29,1 27 – 33 29,4
EBIT i % % 5,7% 5,1% – 6,5% 5,6%
EBIT før omstruktureringer mio. euro 29,1 32,6
EBIT i procent før omstruktureringer % 5,7% 6,2%
EBT mio. euro 26,9 25 – 31 27,8
Resultat efter skat mio. euro 18,8 16 – 20 21,6
Resultat pr. aktive euro/aktie 2,88 2,44 – 3,06 3,29

Fjerde kvartal 2013

CEWE koncern Enhed K4-2012 K4-2013 Afvigelse i % Afvigelse i alt
Digitalfotos mio. stk. 747 759 1,5% +12
Fotos fra film mio. stk. 31 22 -27,9% -9
Fotos samlet mio. stk. 778 781 0,4% +3
CEWE FOTOBOG mio. stk. 2,1 2,2 6% 0,1
Omsætning mio. euro 178,2 188,1 +5,6% +9,9
EBIT mio. euro 29,1 33,5 +14,9% +4,3
EBIT i procent % 16,3% 17,8% +1,5%-Pkt.
EBIT før omstruktureringer mio. euro 29,1 33,5 +14,9% +4,3
EBIT i procent før omstruktureringer % 16,3% 17,8% +1,5%-Pkt.
EBT mio. euro 28,7 33,0 +15,2% +4,3
Resultat efter skat mio. euro 22,1 28,1 +27,3% +6,0

Procentafvigelser er af princip udregnet med den præcise talværdi

www.cewe.dk

DGAP-Adhoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dividenden skal stige med 1,5 euro

 

CEWE Stiftung & Co. KGaA  / Stikord: Dividende

Offentliggørelse af en ad hoc meddelelse efter § 15 WpHG, formidlet gennem DGAP – en af EQS Group AG’s virksomheder.

Emittenten er ansvarlig for meddelelsens indhold.

CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dividenden skal stige med 1,50 euro

CEWE Stiftung & Co. KGaA’s bestyrelse (SDAX, ISIN: DE0005403901) har vedtaget at støtte direktionens forslag i forhold til dividende og vil på generalforsamlingen d. 4. juni 2014 foreslå en dividende på 1,50 euro per dividendeberettiget aktie (2013: 1,45 euro).

Baseret på den aktuelle kurs på 50,57 euro per aktie får aktionærerne dermed et dividendeafkast på 3,0 %.

:::