Nyhed fra CEWE: hexxas giver dine vægge kant

Med hexxas har Europas største fotoserviceudbyder, CEWE, genopfundet vægdekorationen: De moderne, sekskantede hårde skumplader fra CEWE er perfekte til dig, som gerne vil bruge dine egne fotos til at give dine vægge kant. Med hexxas kan du nemt hænge dine personlige yndlingsøjeblikke op ved siden af hinanden, så de tilsammen danner et moderne kunstværk. Du kan kombinere dine udvalgte fotos, helt som du vil: Skab en dynamisk collage eller del et foto op i flere sekskantede dele.   

Nye former inspirerer til kreativitet
De nye sekskantede hexxas fra kategorien CEWE VÆGBILLEDER giver dig mulighed for at skabe et utal af former på dine vægge: Du kan f.eks. sætte dem op i et hjerte, som trekanter, bogstaver eller noget helt fjerde. Du vælger også selv, om du vil lave en collage eller skabe en flot effekt ved at dele et foto op i flere sekskantede dele. Dine landskabs- eller makrofotos er f.eks. oplagte at hænge op som et flerdelt foto, fordi de skaber en vindueslignede effekt på din væg. Dine bedste fotos fra rejser og smukke portrætter kan du samle til en moderne collage, som med garanti vil bringe et smil på læben og vække mange minder, hver gang du kigger på væggen. Det praktiske magnetophæng gør det ikke kun nemt at hænge dine heksagoner op uden at skulle bore i væggen: Du kan også hurtigt flytte rundt på dine hexxas og udvide med flere heksagoner, når du har lyst til det.

Administrerende direktør i CEWE Danmark, Ané Gyldholm, fortæller: ”Med hexxas introducerer CEWE fremtiden inden for vægdekoration. De sekskantede hårde skumplader baner vejen for nye spændende former på vores kunders vægge og viser på fineste vis, at vægbilleder ikke behøver være firkantede. Hexxas gør det nemt for vores kunder at bruge deres egne fotos til at give hjemmets vægge personlig kant. Det smarte ophængningssystem sørger for, at det er nemt at bytte rundt på heksagonerne og tilføje flere, så den personlige vægkunst hele tiden kan ændre og udvikle sig.”

På væggen i en håndevending
Du kan designe dine personlige hexxas ved hjælp af onlineeditoren på cewe.dk. I editoren vælger du selv, om du vil lave heksagoner med forskellige fotos eller planlægge layoutet til et flerdelt foto. Dine fotos bliver trykt på en hård men let skumplade, hvor der ikke er risiko for genskin. Montering er også legende let: Med det medfølgende Y-formede monteringsstykke får du altid den samme afstand mellem dine heksagoner, når du skal have flere hængende sammen. Takket være magnetophænget kan du altid nemt ændre din collage ved udskifte dine fotos, bytte rundt på dem eller sætte flere hexxas op.

hexass bliver trykt på hård skumplade i størrelserne 18 x 15,6 cm og 27 x 23,4 cm. Du vælger selv, hvor mange du vil have op på væggen.

Om CEWE
CEWE er ”first mover” inden for udvikling og introduktion af nye digitale teknologier og produkter i fotobranchen. CEWE er repræsenteret med 12 højteknologiske produktionsfaciliteter og ca. 3.600 medarbejdere fordelt på 25 europæiske lande, hvilket gør CEWE til fotobranchens markedsleder i Europa. CEWE leverede i 2017 ca. 2,1 mia. fotos og over 6 mio. CEWE FOTOBØGER samt talrige fotogaver til over 20.000 handelspartnere i Europa. Alle CEWEs fotoprodukter bliver produceret 100 % klimaneutralt.

Salgsselskabet CEWE Danmark med ca. 30 fastansatte har ansvaret for hele Norden og kunne i 2017 fejre sit 50-års jubilæum.

Læs mere om hexxas på www.cewe.dk.

CEWE har solid stigning i omsætningen i første halvår af 2018

• Første halvår af 2018 forløber som planlagt: Omsætningen er steget med 8,5 % til 254,2 mio. euro
• CEWE FOTOBOG er vokset med 3,9 % i første halvår til 2,4 mio. eksemplarer
• I første halvår har de seneste akkvisitioner som ventet reduceret resultatet
• EBIT-årsmålet på 48 til 54 mio. euro bekræftet

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) er efter første halvår godt på vej til at nå de planlagte årsmål for 2018. Koncernomsætningen lå med 254,2 mio. euro 8,5 % højere end sidste års resultat (H1 2017: 234,6 mio. euro). På baggrund af de forventede negative effekter af de nylige akkvisitioner af Cheerz og LASERLINE udgjorde EBIT -3,4 mio. euro (H1 2017: -0,4 mio. euro). Tages der hensyn til disse akkvisitioner, lever EBIT i første halvår af 2018 stort set op til niveauet for sidste år. Alt i alt bekræfter halvårstallene ledelsens prognose for det aktuelle regnskabsår: Koncernomsætningen skal i 2018 stige til mellem 630 og 665 mio. euro (2017: 599,4 mio. euro), koncern-EBIT mellem 48 og 54 mio. euro, EBT mellem 47,5 og 53,5 mio. euro og resultatet efter skat mellem 33 og 37 mio. euro. Sammenlignet med sidste år stiger alle vigtige nøgletal dermed.

CEWE på vej i mål
”Selv når man medregner vores seneste akkvisitioner er første halvår af 2018 klart på vej til at leve op til årsmålene”, udtaler Christian Friege, bestyrelsesformand i CEWE Stiftung & Co. KGaA. Inden for området fotofinishing er CEWE gået klart fremad, selvom det ekstremt varme vejr i endnu højere grad end i de forgangne år har resulteret i, at kunderne snarere tager billeder end bestiller fotoprodukter. ”At omsætningen pr. foto igen er stigende, beviser, at vores kunder sætter stor pris på vores fotoprodukter”, understreger Friege. Akkvisitionerne udvikler sig positivt. Således er omsætningen inden for området kommercielt onlinetryk på grund af LASERLINE-akkvisitionen vokset med over 21 %. ”Og samarbejdet vil ikke mindst i fremtiden yde en stadig større positiv indflydelse på resultaterne”, uddyber Friege.

Fotofinishing: Stigning i afsætning på CEWE FOTOBOG og fotoprodukter
Forretningsområdet fotofinishing har i første halvår været inde i en rivende udvikling og høstet en vækst i omsætningen på 7,5 % til 180,3 mio. euro (2017: 167,7 mio. euro). Dermed viser forretningsområdet klar vækst trods temperaturrekorderne og den stadig tydeligere omsætningsforskydning til fjerde kvartal. Cheerz har også bidraget til dette. På grund af de forventede negative resultatbidrag af Cheerz-akkvisitionen faldt EBIT til 0,4 mio. euro (2017: 1,6 mio. euro). Det er særlig glædeligt for virksomheden, at et af nøgleprodukterne, CEWE FOTOBOG, i første halvår af 2018 nåede en stigning i afsætningen på 3,9 %. Desuden sørgede fotoprodukter som CEWE VÆGBILLEDER, CEWE KALENDER, CEWE CARDS, mobilcovers og andre fotogaver for yderligere vækst i første halvår – endda til dels også i det traditionelt negative andet kvartal. Disse produkter er hovedårsagen til stigningen i omsætningen pr. foto med 3,2 % til 20,07 eurocent. ”Ved siden af akkvisitionerne har vi i de forløbne måneder også investeret yderligere i brandgenkendelighed. Betragter man omsætningsstigningen for vores brands har denne strategi lønnet sig”, påpeger Christian Friege. Den gode omsætningsudvikling giver desuden et solidt grundlag for fjerde kvartal, hvor størstedelen af salget som regel sker.

Kommercielt onlinetryk: Stærk omsætningsvækst – især på grund af LASERLINE
Med akkvisitionen af LASERLINE kunne CEWE fremfor alt øge omsætningen inden for området kommercielt onlinetryk med 21,3 % til 49,1 mio. euro (2017: 40,5 mio. euro). Trods det stadig høje pristryk i Tyskland og samarbejdet med Storbritannien, der er svækket på grund af Brexit, har forretningsområdet vist en organisk fremgang. EBIT ligger som forventet på -2,1 mio. euro og bærer på nuværende tidspunkt stadig det forventede negative resultatbidrag fra LASERLINE (EBIT for kommercielt onlinetryk H1 2017: -0,2 mio. euro). Denne udvikling er blevet forstærket af højere papirpriser og øgede logistikomkostninger. Friege forklarer: ”De tydelige omsætningsstigninger gør os optimistiske. Købet af LASERLINE skal være en tydelig styrkelse for forretningsområdet og skal fra 2019 bidrage positivt til virksomhedens afkast. Med undtagelse af Storbritannien er prognosen for det europæiske marked for onlinetryk fortsat positiv. Udviklingen fra offline- til onlinetryk tager tid. Vi står i en god position for tiden, også efter overtagelsen, og forventer i andet halvår fortsat stigning i omsætningen.”

CEWE RETAIL: Fortsat fokus på fotofinishing-produkter
CEWEs stadig skærpede fokus på fotofinishing-produkter reducerer ganske naturligt hardware-omsætningen i detailhandlen. Desuden giver CEWE stadig bevidst afkald på marginsvage omsætninger. Derfor faldt omsætningerne på forretningsområdet detailhandel som i de forgangne år: I første halvår af 2018 blev der nået 23,3 mio. euro, en tilbagegang på 7,0 % i forhold til året før (2017: 25,0 mio. euro). EBIT lå med -0,69 mio. euro dermed lidt under sidste års tal (2017: -0,38 mio. euro). ”De forgangne år har vist, at først og fremmest fjerde kvartal er afgørende for indtægten i detailhandelen. Kameraer og andre foto-hardware-produkter er også typiske julegaver. Af den grund satser vi stærkt på, at vi kommer til at nå samtlige årsmål på dette forretningsområde”, udtaler Friege. Der skal i forbindelse med dette forretningsområde tages hensyn til, at detailhandelen er en vigtig afsætningskanal for fotofinishing-produkter, som giver udslag på forretningsområdet fotofinishing.

CEWE stadig solidt finansieret – virksomhedens væsentlige værdiforøgelse
Med en egenkapitalkvote på 54,9 % pr. 30.6.2018 (30.6.2017: 62,4 %) er CEWE fortsat solidt finansieret. Grunden til den lette forringelse af balanceudvidelsen er forårsaget af akkvisitionerne af LASERLINE og Cheerz samt købet af Saxoparks ejendomme, Saxoprints bygninger til onlinetryk. Return on capital employed (ROCE) faldt pr. 30.6.2018 fra 20,5 % sidste år til stadig stabile 16,5 %. Også her førte købene til en stigning i den gennemsnitlige capital employed. Friege forklarer: ”På grund af købenes strategisk høje værdi og indtægtspotentiale og den relativt billige overtagelse af Saxopark, vil forrentningen ganske vist falde på kort sigt, men på langt sigt vil virksomhedens værdi stige væsentligt.”

 CEWE Enhed K2 2017 K2 2018 H1 2017 H1 2018
(1) Fotofinishing          
     Digitalfotos Mio. stk. 412,2 421,9 840,6 879,8
     Analoge fotos Mio. stk. 12,0 10,5 21,2 18,5
     Fotos i alt Mio. stk. 424,2 432,4 861,8 898,3
     CEWE FOTOBOG Tsd. stk. 1.120,0 1.121,1 2.279,1 2.369,1
     Omsætning Mio. euro 82,1 85,9 167,7 180,3
     EBIT Mio. euro 0,2 -1,6 1,6 0,4
      Effekter af købsprisallokationer Mio. euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
      Indtægt fra fast ejendom i Danmark Mio. euro +0,5 +0,5
     EBIT før særlige udgifter Mio. euro -0,1 -1,5 1,3 0,6
(2) Detailhandel  
    Omsætning Mio. euro 13,2 12,4 25,0 23,3
     EBIT Mio. euro -0,1 -0,2 -0,4 -0,7
(3) Kommercielt onlinetryk  
    Omsætning Mio. euro 19,9 24,7 40,5 49,1
     EBIT Mio. euro -0,3 -1,6 -0,2 -2,1
      Effekter af købsprisallokationer Mio. euro 0,1 -0,1 -0,4 -0,3
      Integrationsomkostninger LASERLINE Mio. euro -0,3 -0,5
     EBIT før særlige udgifter Mio. euro -0,2 -1,2 0,2 -1,3
(4) Diverse  
    Omsætning Mio. euro 0,7 1,0 1,4 1,8
     EBIT Mio. euro -0,9 -0,6 -1,4 -1,0
      Effekter af købsprisallokationer Mio. euro -0,1 -0,2
     EBIT før særlige udgifter Mio. euro -0,8 -0,6 -1,2 -1,0
CEWE koncern  Enhed
    Omsætning Mio. euro 116,0 123,9 234,6 254,5
     EBIT Mio. euro -1,0 -4,0 -0,4 -3,4
     Særlige udgifter Mio. euro +0,1 -0,5 -0,3 -1,0
     EBIT før særlige udgifter Mio. euro -1,1 -3,4 -0,1 -2,3
     EBT Mio. euro -1,1 -3,6 -0,4 -3,4
     Resultat efter skat Mio. euro -0,8 -2,7 -0,3 -2,5

Der kan opstå afrundingsdifferencer. Procentafvigelser er generelt udregnet med de præcise værdier.

Forklaringer til tabellen ”Resultater efter forretningsområder“
(1) Fotofinishing: Produktion og drift af fotoprodukter som CEWE FOTOBOG, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VÆGBILLEDER og enkelte (analoge og digitale) fotos samt andre fotoprodukter.
(2) Detailhandel: Handel med fotohardware som f.eks. kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tjekkiet og Slovakiet.

(3) Kommercielt onlinetryk: Produktion og drift af kommercielle trykkerisager på online trykportaler, f.eks. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto og LASERLINE.