CEWE er verdens første vinder af SOS-Børnebyernes Excellence Award

CEWE Stiftung & Co. KGaA er af SOS-Børnebyerne blevet hædret for sit exceptionelle sociale engagement. Virksomheden, der opererer i hele Europa, har i årene 2013 til 2017 doneret mere end 7,5 millioner kr. til børn i nød. Derfor modtog CEWE som den første virksomhed Excellence Award.

Det var særligt den bedrift, at CEWE samlet set har doneret over 7,5 millioner kr., som var afgørende for, at SOS-Børnebyerne for første gang nogensinde uddelte deres Excellence Award til en virksomhed. Prisen blev overrakt af Sabine Fuchs, direktør for SOS-Børnebyerne Global Partner. Den tyske kabaretkunstner Dieter Nuhr deltog også i festen for alle SOS-sponsorerne. Han havde foreviget sine indtryk af SOS-Børnebyerne i en CEWE FOTOBOG, som allerede i løbet af aftenen blev solgt i stor stil: Alene formatet CEWE FOTOBOG XXL indtjente over 37.000 kr.

CEWE har støttet SOS-Børnebyernes gode, verdensomspændende arbejde siden 2013. Udover at CEWE både donerer penge og gaver, så arbejder mange af virksomhedens medarbejdere også som frivillige i institutioner i Tyskland og ved nogle udvalgte internationale projekter. På den måde har CEWE fået meget tætte relationer til børnebyer i Ghana, Ungarn, Tjekkiet, Polen, Østrig, Frankrig, Tyskland og Belgien.

„CEWE ser sin økonomiske succes som en forpligtigelse over for samfundet. I løbet af de sidste fire år har SOS og CEWE opbygget et internationalt og nært partnerskab med hinanden. Det gælder både i forhold til regelmæssige nødhjælpsprogrammer og nye bolig- eller støtteprojekter. Takket være den langfristede og ubureaukratiske støtte fra CEWE, har vi kunne søsætte og succesfuldt gennemføre mange hjælpeprogrammer”, udtaler Sabine Fuchs, som værdsætter CEWEs vedvarende støtte til blandt andet familier og børn i nødsituationer.

SOS-Børneby i Norge
Siden 2014 støtter CEWE også SOS’ arbejde i Norden ved at sponsere SOS-børnebyen i Norge. Børnebyen i Norge har fokus på at hjælpe søskendepar, som risikerer at blive skilt fra hinanden, fordi de ikke kan bo hjemme. I børnebyen bor børnene sammen med plejeforældre, som hjælper børnene med at få en stabil og normal hverdag.

CEWE vækster atter i første kvartal

  • Afsætning, omsætning og vækst i K1 bekræfter prognosen for år 2017
  • EBIT per foto stiger med 10,4 % grundet CEWEs brands fotoprodukter
  • EBIT er på samme niveau som året før, og for anden gang i virksomhedens historie er den allerede positiv i første kvartal
  • ROCE når 20,8 % (K1 2016: 18,8 %)

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) forsætter sidste års positive udvikling og har for anden gang i virksomhedens historie høstet et positivt resultat i første kvartal. Med en næsten stabil omsætning på 118,6 mio. euro (K1 2016: 119,2 mio. euro) lever EBIT med 0,6 mio. euro op til niveauet fra sidste år. Før særlige udgifter er EBIT steget en smule fra 0,9 mio. euro sidste år til 1,0 mio. euro i det første regnskabskvartal. Første kvartal er gået fra at være et tabsbringende kvartal til at være et kvartal med en lille vækst. Andet og især tredje kvartal har derimod afgivet rollen, som de mest vækstende kvartaler til fjerde kvartal. Med digitaliseringen er det klart dominerende fjerde kvartal blevet vækstmotoren. På baggrund af resultaterne fra første kvartal bekræfter CEWE prognosen for regnskabsåret 2017, hvor virksomheden stræber efter en EBIT på mellem 45 mio. euro og 51 mio. euro (2016: 47,0 mio. euro). Administrerende direktør Rolf Hollander udtaler: “Ved at udvikle på andre produkter og markeder har vi især i første kvartal kompenseret for de belastninger som for eksempel de forhøjede omsætningsskatter på fotobøger i Tyskland og Østrig samt de negative eftervirkninger af brexit på forretningsområdet kommercielt onlinetryk medfører. Derfor bekræfter vi vores vækstmål for regnskabsåret 2017”.

Forretningsområdet fotofinishing når med 85,6 mio. euro niveauet fra sidste år
CEWE nåede i første kvartal en omsætning på forretningsområdet fotofinishing på 85,6 mio. euro, hvilket levede op til sidste års niveau (K1 2016: 85,5 mio. euro). Med en EBIT på 1,3 mio. euro overgik CEWE lige tallet fra sidste år på 1,2 mio. euro. I samme kvartal sidste år var en ekstraordinær salgssum på 0,4 mio. euro fra salget af den lille amerikanske internetaktivitet Smilebooks medregnet i resultatet.

Dermed kunne området fotofinishing for anden gang i virksomhedens historie notere sig et positivt resultat i første kvartal. Omsætningsstrukturen har dog ændret sig i forhold til sidste år: Første kvartal 2016 var præget af en usædvanlig høj tilvækst i salget af CEWE FOTOBOG. Dette betyder, at den aktuelle salgsudvikling af fotoproduktet sammenlignet med 2016 viser en tilbagegang på -9,3 %. Dog afspejler tallene en logisk fortsættelse af salget fra år 2015. Dertil kommer, at en handelspartner, som havde tilbudt en utilstrækkelig difference, indstillede leveringen. Endvidere bidrog også den solgte amerikanske internetaktivitet Smilebooks sidste år til en vækst i volumen. Tilbagegangen i mængden af solgte CEWE FOTOBØGER er formentlig også en konsekvens af de forhøjede omsætningsskatter på fotobøger i Tyskland og Østrig. Virksomheden analyserer hele tiden den videre udvikling i efterspørgslen på dette produkt.

Den tydelige vækst af CEWE VÆGBILLEDER og andre af CEWEs brands har på omsætningsniveau til fulde kompenseret for tilbagegangen af CEWE FOTOBOG. I afsætningsvolumen og billedmængde kan denne strukturændring ikke udlignes fuldstændigt: CEWE VÆGBILLEDER og andre af CEWEs brands går i forhold til billedantal ganske overbevisende ind i mængdestatistikken, fotobøger inklusive billeder går dog ind i statistikken med en mangedobling af dette tal. Trenden “fra masse til klasse” forbliver uændret positiv: Omsætningen per foto er steget med 10,4 % til 19,55 eurocent.

Brandet CEWE FOTOBOG forbliver en stabil og væsentlig fordel i forhold til differentiering på markedet. Således er CEWE FOTOBOGs ustøttet brand awareness steget fra 44 % sidste år til 51 % i 2017.

Kommercielt onlinetryk bekræfter positivt EBIT i første kvartal
Omsætningen på forretningsområdet kommercielt onlinetryk steg i første kvartal af 2017 til 20,6 mio. euro – et lille plus på 0,6 %. Samtidig bekræftede kommercielt onlinetryk med + 0,1 mio. euro på EBIT-niveau sidste års positive udvikling (K1 2016: + 0,5 mio. euro). Der blev frem for alt lagt en dæmper på væksten i kommercielt onlinetryk på grund af udviklingen på det britiske marked. Grundet tilbagegangen i efterspørgslen som følge af brexit noterede forretningsområdet kommercielt onlinetryk i Storbritannien sig en omsætningstilbagegang i første kvartal af 2017. Desuden har nedgangen på 10,3 % siden juni 2016 (måling d. 31.03.2017) i det britiske pund i forhold til euroen forstærket denne effekt, fordi CEWE måler omsætningen i euro. Hvis man gik ud fra en stabil britisk handel som sidste år, ville forretningsområdet kommercielt onlinetryk have afsluttet det aktuelle første kvartal med en étcifret vækstrate i omsætningen. Da forretningstilvæksten desuden var kendetegnet ved sidste års sæsonatypiske og usædvanlig høje vækst i januar og februar, er forretningsområdet kommercielt onlinetryk på rette kurs til at nå målsætningen for 2017 med en omsætning, der er stigende på de fleste markeder.

Detailhandelen igen med let forbedret resultat
Grundet det bevidste fravalg af vækstsvage produktområder blev omsætningen på forretningsområdet detailhandel reduceret fra 12,8 mio. euro i dette kvartal sidste år til 11,8 mio. euro i det første kvartal af 2017. EBIT blev forbedret fra -0,4 mio. euro til -0,3 mio. euro.

Forretningsområdet “andet”: Resultat let forbedret
I første kvartal af 2017 nåede CEWE på forretningsområdet “andet” en omsætning på 0,7 mio. euro (K1 2016: 0,5 mio. euro). EBIT-bidraget til koncernresultatet for udgifterne til struktur- og selskabsomkostninger samt for resultatet fra ejendomsbesiddelse og andeler beløb sig i regnskabskvartalet til -0,5 mio. euro (K1 2016: -0,7 mio. euro).

ROCE steget til 20,8 %: 12-måneds-EBIT når 47 mio. euro
Egenkapitalkvoten var per 31. marts 2017 steget til solide 63,2 % (31. marts 2016: 61,3 %). Samtidig blev kapitalrentabiliteten forbedret: Selvom det gennemsnitlige capital employed steg til 226,2 mio. euro (K1 2016: 216,3 mio. euro), steg return on capital employed (ROCE) fra 18,8 % til 20,8 %, da EBIT i forhold til et 12-månedsperspektiv er steget fra 40,6 mio. euro til 47,0 mio. euro.

Dividende skal stige for ottende gang i træk: 1,80 euro per aktie
Bestyrelse og ledelse vil på generalforsamlingen den 31. maj 2017 foreslå en dividendestigning til 1,80 euro per aktie (+ 20 cent per aktie). “Vores dividendepolitik har det mål, at dividenden per aktie skal stige, såfremt indtjeningssituationen tillader det. Vi glæder os over, at dette nu lykkes for ottende gang i træk”, forklarer økonomidirektør Olaf Holzkämpfer.

Målene for 2017 er nået til fulde
På grundlag af første kvartal af 2017 bekræfter ledelsen hele prognosen for 2017. Trods de forhøjede omsætningsskatter på fotobøger skal koncernomsætningen i 2017 stige en smule fra 593,1 mio. euro sidste år til mellem 585 mio. euro og 615 mio. euro i gennemsnit. Koncern-EBIT skal ligge mellem 45 mio. euro og 51 mio. euro, EBT mellem 44,5 mio. euro og 50,5 mio. euro og resultatet efter skat mellem 30 mio. euro og 34 mio. euro. Sammenlignet med målsætningen for 2016 hæver ledelsen i prognosen for 2017 dermed målet for operativt EBIT med cirka 5 mio. euro.

Resultater efter forretningsområder i første kvartal af 2017

CEWE Enhed K1-2016 K1-2017 Afvgl. % Afvgl. afs.
(1) Fotofinishing
Digitale fotos Mio. stk. 471,6 428,4 -9,2 -43,2
Analoge fotos Mio. stk. 10,8 9,2 -14,7 -1,6
Fotos i alt Mio. stk. 482,4 437,6 -9,3 -44,8
CEWE FOTOBOG Tsd. stk. 1.277,7 1.159,1 -9,3 -118,6
Omsætning Mio. euro 85,5 85,6 +0,1 +0,1
EBIT Mio. euro 1,2 1,3 +14,4 +0,2
Udgifter fra købsprisallokationer Mio. euro -0,1 -0,1
Indtægt US-internetaktivitet Mio. euro +0,4
EBIT før særlige udgifter Mio. euro 0,9 1,5 65,9 0,6
(2) Detailhandel
Omsætning Mio. euro 12,8 11,8 -8,0 -1,0
EBIT Mio. euro -0,4 -0,3 +18,6 +0,1
(3) Kommercielt onlinetryk
Omsætning Mio. euro 20,4 20,6 0,6 0,1
EBIT Mio. euro 0,5 0,1 -79,3 -0,4
Udgifter fra købsprisallokationer Mio. euro -0,4 -0,2
EBIT før særlige udgifter Mio. euro 1,0 0,3 -65,2 -0,6
(4) Andet
Omsætning Mio. euro 0,5 0,7 +51,1 +0,2
EBIT Mio. euro -0,7 -0,5 +17,5 +0,1
Udgifter fra købsprisallokationer Mio. euro -0,1 -0,1
EBIT før særlige udgifter Mio. euro -0,6 -0,4 +21,3 +0,1
CEWE-koncernen
Omsætning Mio. euro 119,2 118,6 -0,5 -0,6
EBIT Mio. euro 0,6 0,6 -9,0 -0,1
Særlige udgifter Mio. euro -0,2 -0,5
EBIT før særlige udgifter Mio. euro 0,9 1,0 +16,7 +0,1
EBT Mio. euro 0,6 0,7 +14,5 +0,1
Resultat efter skat Mio. euro 0,4 0,5 +20,8 +0,1

Forklaring til tabellen „Resultater efter forretningsområder i første kvartal af 2017”

 

  • Fotofinishing: Produktion og drift af fotoprodukter som CEWE FOTOBOG, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VÆGBILLEDER og enkelte (analoge og digitale) fotos samt andre fotoprodukter.
  • Detailhandel: Handel med foto-hardware som f.eks. kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tjekkiet og Slovakiet.
  • Kommercielt onlinetryk: Produktion og drift af kommercielle trykkerivarer fra online trykportaler som f.eks. CEWE-PRINT.de, saxoprint.de og viaprinto.de.
  • Andet: Struktur- og selskabsomkostninger samt resultat fra ejendomsbesiddelse og andeler.

Procentuelle og absolutte afvigelser er grundlæggende udregnet med de præcise værdier. Der kan være foretaget afrundinger.