CEWE nåede virksomhedens mål for 2016

 

  • Alle salgsmål blev nået i 2016 – omsætningen voksede med 7,0 % til 593,1 mio. euro
  • Som forventet blev 4. kvartal højsæsonen for CEWE FOTOBOG og fotogaver
  • EBIT steg i 2016 med 29,2 % til 47,0 mio. euro (2015: 36,4 mio. euro)
  • Også kommercielt onlinetryk og detailhandlen opnåede et positivt resultat
  • Afkastet fra den indskudte kapital (ROCE) voksede til 21,3 % (2015: 17,2 %)

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) nåede omsætnings- og resultatmålene for forretningsåret 2016. Omsætningen er ifølge de foreløbige beregninger steget med 7,0 % til 593,1 mio. euro (2015: 554,2 mio. euro; omsætningsmål 2016: 555 til 575 mio. euro). Resultatet før renter (EBIT) steg med 29,2% til 47,0 mio. euro (2015: 36,4 mio. euro) og ligger dermed meget tæt på EBIT-målet for 2016, der er 40 til 46 mio. euro. ”I julehandlen viste det sig igen, hvor meget vi profiterer af den høje tilfredshed blandt vores kunder, vores stærke brands og vores fremragende kvalitet: CEWE FOTOBOG, CEWE CARDS, CEWE KALENDER og CEWE VÆGBILLEDER – som vi siden 3. kvartal tilbyder som klimaneutrale varemærker – såvel som de andre fotogaver bidrog kraftigt til væksten”, udtaler Dr. Rolf Hollander, bestyrelsesformand i CEWE Stiftung & Co. KGaA. Resultater, der ikke er bekræftet endnu, viser, at det ikke kun er forretningsområdet fotofinishing, som har bidraget til den positive udvikling: Kommercielt onlinetryk og detailhandlen medvirker også til det samlede resultat. CEWE har formået at gøre kommercielt onlinetryk profitabelt. Ved igen at kunne fremvise et forbedret resultat har CEWE i 2016 også cementeret den repositionerede detailhandles positive udvikling.

CEWE FOTOBOG og andre CEWE brands bærer succesen
Julekvartalet har med en omsætningsstigning fra 215,8 mio. euro til 228,5 mio. euro og en stigning i EBIT fra 40,8 mio. euro til 42,9 mio. euro levet op til alle forventninger. Dermed står 4. kvartal for 38,5 procent af den samlede omsætning og 91,3 procent af indtægterne. Både produktnyheder og de brugervenlige apps til mobile enheder som smartphones og tablets bidrager til øget vækst. Udover at blive kåret som testvinder i adskillige tests, har CEWEs selskaber igen vist deres fremragende produktions- og leveringsevner i julehandlen ved rettidigt at levere personlige fotogaver til mange kunder til jul. ”Vores CEWE FOTOBOG og vores brede sortiment af fotogaver hører til blandt de mest populære julegaver. Derfor er det meget vigtigt for os, at vores kunder også i perioder med stor travlhed kan stole på CEWEs løfter: fortræffelig service, høj leveringssikkerhed og selvfølgelig produkter af højeste kvalitet”, understreger Hollander. Den høje genkendelsesværdi, det gode image og tilfredse kunder danner grundlaget for den fremtidige vækst.

Samtlige salgsmål nået – digitalkvote på 97,5 %
CEWE har i 2016 i alt produceret 2,23 mia. fotos. Dermed har CEWE overgået målet på mellem 2,10 – 2,21 mia. fotos. Ud af de 2,23 mia. fotos er 2,18 mia. af disse digitale fotos (mål: 2,05 – 2,15 mia.), mens blot 0,056 mia. er analoge fotos (mål: 0,050 – 0,055 mia.). Digitalkvoten nærmer sig dermed med hastige skridt 100 % – i 2016 var den allerede på 97,5 %. Den høje volumen af digitale fotos kan især tilskrives afsætningen af produktet CEWE FOTOBOG, som er steget til 6,2 mio. fotobøger (mål: 6,10 – 6,15 mio.). Også de øvrige brands CEWE KALENDER, CEWE CARDS og CEWE VÆGBILLEDER og andre fotogaver har overvejende vist en tocifret vækst.

ROCE stiger til over 21 %
Egenkapitalskvoten steg frem til den 31.12.2016 med 1,5 procentpoint til 53,8 % (31.12.2015: 52,3%). Med udgangspunkt i resultatet før skat (EBIT) på 47,0 mio. euro forbedrede afkastet fra den indskudte kapital (ROCE) sig fra 17,2 % (31.12.2015) til 21,3 %. ”Med vores solide finansielle position og vores rentabilitet er vi inden for en overskuelig fremtid i stand til at tilbyde en så vidt muligt stigende dividende til vores aktionærer”, forklarer CFO Dr. Olaf Holzkämper.

Alle angivelser er baseret på foreløbige resultater, som endnu ikke er bekræftede. Den fuldstændige, bekræftede årsafslutning samt prognosen for regnskabsåret 2017 præsenterer CEWE på generalforsamlingen i Frankfurt am Main den 23. marts 2017.

2016 sammenlignet med 2015 (foreløbige tal)

CEWE-koncernen Enhed 2015 Mål 2016 Resultat 2016
Digitale fotos Mia. stk 2,16 2,05 – 2,15 2,18
Analoge fotos Mia. stk 0,071 0,050 – 0,055 0,056
Fotos i alt Mia. stk 2,23 2,10 – 2,21 2,23
CEWE FOTOBOG Mio. stk 6,0 6,10 – 6,15 6,2
Omsætning Mio. euro 554,2 555 – 575 593,1
EBIT Mio. euro 36,4 40 – 46 47,0
EBIT-margin % 6,6 6,9 – 8,3 7,9
EBT Mio. euro 35,9 39 – 45 46,2

 

Fjerde kvartal 2016 (foreløbige tal)

CEWE-koncernen Enhed Q4-2015 Q4-2016 Afvigelse i % Afvigelse afsætning
Digitale fotos Mio. stk 761,2 768,0 +0,9 +6,8
Analoge fotos Mio. stk 14,5 11,5 -20,7 -3,0
Fotos i alt Mio. stk 775,7 779,5 +0,5 +3,8
CEWE FOTOBOG Mio. stk 2,4 2,4 -0,4 -0,01
Omsætning Mio. euro 215,8 228,5 +5,9 +12,7
EBIT Mio. euro 40,8 42,9 +5,3 +2,2
EBIT-margin % 18,9 18,8    
EBT Mio. euro 40,8 41,7 +2,2 +0,9

Procentafvigelser er grundlæggende udregnet med de præcise værdier.

Ad hoc-meddelelse
CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dividenden skal stige til 1,80 euro
På et møde har ledelsen for CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE0005403901) på grundlag af de foreløbige, ikke reviderede resultater for forretningsåret 2016 besluttet at foreslå bestyrelsen en dividendestigning til 1,80 euro per dividendeberettiget aktie (dividende for forretningsåret 2016: 1,60 euro).

Forslaget om denne anvendelse af overskuddet præsenteres på generalforsamlingen, efter at den reviderede årsopgørelse er blevet fremlagt. Herefter kan der træffes endelig beslutning om brugen af overskuddet. Med forbehold for at bestyrelsen på regnskabsmødet den 15. marts 2017 og aktionærerne på den ordinære generalforsamling den 31. marts 2017 samtykker, så svarer den foreslåede dividende på 1,80 euro per aktie på grundlag af kursen ved udgangen af 2016 til en udbytteprocent på 2,1 %. Det er den ottende dividendestigning i træk.

Aktionærer opnår et afkast på 57,8 % i 2016
På grundlag af kursen ved udgangen af 2015 (54,61 euro) steg CEWE-aktien indtil slutningen af december 2016 med 29,96 euro til 84,57 euro (+ 54,9 %). Medregnes dividenden for forretningsåret 2015 lå CEWE-aktionærernes afkast i 2016 på 57,8 %. Med den foreslåede dividende på 1,80 euro per aktie opnår aktionærerne på grundlag af årsslutkursen for 2016 desuden et dividendeafkast på 2,1 %.

Om CEWE: CEWE er repræsenteret med 12 højteknologiske produktions-faciliteter og ca. 3.400 medarbejdere fordelt på 24 europæiske lande, hvilket gør CEWE til Europas markedsleder inden for fotofinishing. CEWE leverede i 2016 omkring 2,2 mia. fotos og over 6,2 mio. CEWE FOTOBØGER samt fotogaver til ca. 25.000 handelspartnere i Europa. CEWE er ”First Mover” inden for udvikling og introduktion af nye digitale teknologier og produkter i fotobranchen.

Salgsselskabet CEWE Nordic i Danmark med ca. 30 fastansatte har ansvaret for hele Norden. CEWE Nordic fejrer i 2017 sit 50-års jubilæum. Læs mere om CEWE Nordic og fotoprodukterne på www.cewefotobog.dk.

CEWE hæver indtjeningsforventningerne

 

  • Koncernomsætningen steg i de første ni måneder med 7,7 % til 365 mio. euro
  • Koncern-EBIT er efter blot tre kvartaler på + 4,1 mio. euro (K1-3 2015: -4,4 mio. euro)
  • Forventninger om et stærkt sæsonklimaks i 4. kvartal med CEWE FOTOBOG og fotogaver
  • Resultatforbedringer på alle tre forretningsområder

CEWE Stiftung & Co. KgaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hæver på baggrund af den solide omsætnings- og resultatudvikling i de første ni måneder af indeværende regnskabsår indtjeningsforventningerne for 2016 med 2 mio. euro. I stedet for 38 til 44 mio. euro forventer ledelsen nu en EBIT på 40 til 46 mio. euro. EBT skal stige til mellem 39 og 45 mio. euro og resultatet efter skat til mellem 29 og 33 mio. euro. Omsætningen i 2016 kan også ende med at være højere end de hidtil forventede 555 til 575 mio. euro. I tredje kvartal 2016 opnåede CEWE med en omsætning på 128,6 mio. euro et plus på 2,5 % (K3 2015: 125,5 mio. euro). Inklusive positive engangsindtægter på 2,1 mio. euro lød EBIT i tredje kvartal på 4,5 mio. euro (K3 2015: 2,7 mio. euro).

CEWE FOTOBOG og andre fotogaver løfter resultatet
For første gang i fire år har CEWE allerede nået indtægtsmarginen efter de første tre kvartaler. Med en stigning af koncernomsætning på 7,7 % til 365 mio. euro høstede virksomheden i de første ni måneder en koncern-EBIT på 4,1 mio. euro (K1-2 2015: -4,4 mio. euro). Man skal her tage hensyn til, at cirka 2,7 mio. euro af EBIT-forbedringen beror på ikke-tilbagevendende engangsindtægter i nuværende og forrige regnskabsår. ”CEWE FOTOBOG og andre fotogaver har også i 2016 sikret en positiv udvikling. Vi nyder godt af vores stærke brands og vores testvindende CEWE-produktfamilie, som vi hele tiden udvider med nye produkter og brugervenlige apps. Siden tredje kvartal har vi derudover også fremstillet CEWE FOTOBOG og alle CEWEs brandprodukter bæredygtigt. Vi er således optimalt forberedt på julehandelen. Vi glæder os over, at vi også i 2016 har nået vores profitmargin på vores strategiske vækstområde kommercielt onlinetryk”, fremhæver Rolf Hollander, bestyelsesformand for CEWE Stiftung & Co. KgaA.

Forretningsområdet fotofinishing står til at nå målene
I de første ni måneder af 2016 nåede forretningsområdet fotofinishing en omsætning på 262,0 mio. euro – et plus på 9,3 % i forhold til sidste års omsætning (K1-3 2015: 239,6 mio. euro). Det er interessen for fotoprodukter af høj kvalitet, der driver omsætningsudviklingen: Omsætningen per foto steg i de første ni måneder af 2016 med 9,8 % fra 16,42 eurocent til 18,04 eurocent. Også CEWE FOTOBOG, som i mellemtiden har opnået en brand recognition i Tyskland på 70 %, er med sine + 4,6 % steget mere end den forventede vækstmargin for hele år 2016 på + 1 % til + 2 %. I de første ni måneder af 2016 har CEWE forbedret EBIT inden for området fotofinishing (6,1 mio. euro) med 5,2 mio. euro i sammenligning med sidste år (K1-3 2015: 0,8 mio. euro). Korrigeret for engangsindtægter var det operative EBIT med 4,4 mio. euro i de første tre kvartaler af 2016 cirka 3,1 mio. euro bedre end i samme tidsrum sidste år (K1-3 2015: 1,3 mio. euro).

Kommercielt onlinetryk vokser med 10,6 % og når EBIT
I de første tre kvartaler øgede vækstområdet kommercielt onlinetryk omsætningen med 10,6 % til 60,8 mio. euro. Tempoet på væksten gør, at den lige præcis når målet for hele året. Samtidig var EBIT med 0,5 mio. euro for første gang positivt (K1-3 2015: -2,5 mio. euro). Isoleret set nåede kommercielt onlinetryk med et plus på 5,3 % i tredje kvartal en omsætning på 19,7 mio. euro (K3 2015: 18,7 mio. euro). EBIT viste en lille stigning til -0,3 mio. euro (K3 2015: -0,4 mio. euro). Også inden for området kommercielt onlinetryk ligger den stærkeste måned – ligesom ved området fotofinishing – i fjerde kvartal: I november forbereder mange butikskunder sig på deres julehandel og bestiller i højere grad reklametryksager. De vækstinvesteringer, som er nødvendige for opbygningen af brandet, har i de forgangne år i høj grad påvirket indtjenings- og tabsregnskabet på dette forretningsområde. CEWE benyttede indtjeningsevnen på det etablerede kerneforretningsområde fotofinishing til hurtigt at udbygge det lovende vækstområde kommercielt onlinetryk ved hjælp af intensiv marketing. På den måde genererer CEWE inden for området kommercielt onlinetryk en voksende kundebasis, som virksomheden også kan bygge videre på i fremtiden. Det begynder CEWE nu at kunne høste udbyttet af.

Detailhandlen igen med et forbedret resultat
Resultatet for detailhandlen udvikler sig stadig positivt: Efter -1,4 mio. euro sidste år blev EBIT forbedret med 1,0 mio. euro til -0,4 mio. euro. Før sidste års omstruktureringsomkostninger udgjorde den operative forbedring 0,4 mio. euro. Som forventet ligger detailhandlens omsætning med 40,2 mio. euro 7,6 % under sidste års niveau (K1-3 2015: 43,5 mio. euro). 1,8 mio. euro af omsætningstilbagegangen skyldes negative valutaændringer (især i Norge og Polen). Korrigeret for valutaomkostninger nåede omsætningen i de første tre kvartaler op på 42,0 mio. euro (-3,4 % i forhold til samme kvartal sidste år). Detailhandlens omsætning og afkast har også sin hovedvægt i fjerde kvartals julehandel. Med CEWEs detailhandel betragtet i sin helhed må man også tage hensyn til, at omsætnings- og resultatsbidraget fra fotofinishing-sortimentet vises på forretningsområdet fotofinishing.

ROCE stiger til over 20 %
Egenkapitalkvoten var per 30. september 2016 steget med 4,9 procentpoint til 57,2 % (30. september 2015: 52,3 %). Koncernens gældsbyrde blev i forhold til 30. september 2015 formindsket med 15,2 mio. euro til 132,5 mio. euro. Grundet virksomhedens 12-måneders-EBIT, som er steget til 44,8 mio. euro, er return on capital employed (ROCE), som er nøgletal for kapitalrentabiliteten, steget tydeligt siden 30. september 2015 fra 15,9 % til 20,6  %. ”Takke være vores solide finansposition og høje indtægter er vi stadig i stand til både at udvikle vores vækstområder og tilbyde vores aktionærer en dividende i stærk stigning”, forklarer CFO Olaf Holzkämpfer.

Resultater efter forretningsområder

CEWE

Enhed

K3 2015

K3 2016

K1-3 2015

K1-3 2016

(1) Fotofinishing

Digitalfotos

Antal i mio.

534,0

509,4

1.402,9

1.408,2

Analogfotos

Antal i mio.

23,4

19,1

56,2

44,5

Fotos i alt

Antal i mio.

557,4

528,5

1.459,1

1.452,7

CEWE FOTOBOG

Antal i tusinder

1.383,0

1.357,2

3.662,8

3.831,7

Omsætning

Mio. euro

91,5

95,4

239,6

262,0

EBIT

Mio. euro

3,8

5,6

0,8

6,1

Restruktureringsomkostninger

Mio. euro

-0,4

-0,2

Indtjening af US-internetaktiviteter

Mio. euro

0,4

Goodwill-afskrivning UK

Mio. euro

-0,9

Salg af sæde i Graudenz, Polen

Mio. euro

0,3

0,3

Udstyr til handelspartnere

Mio. euro

1,8

2,1

EBIT før særlige udgifter

Mio. euro

3,8

3,5

1,3

4,4

(2) Detailhandel

Omsætning

Mio. euro

15,1

12,9

43,5

40,2

EBIT

Mio. euro

-0,1

0,0

-1,4

-0,4

Restruktureringsomkostninger

Mio. euro

-0,6

EBIT før særlige udgifter

Mio. euro

-0,1

0,0

-0,8

-0,4

(3) Kommercielt onlinetryk

Omsætning

Mio. euro

18,7

19,7

55,0

60,8

EBIT

Mio. euro

-0,4

-0,3

-2,5

0,5

Koncernen CEWE

 

 

 

 

 

Omsætning

Mio. euro

125,5

128,6

338,4

364,6

EBIT

Mio. euro

2,7

4,5

-4,4

4,1

Særlige udgifter

Mio. euro

2,1

-1,0

1,7

EBIT før særlige udgifter

Mio. euro

2,7

2,4

-3,4

2,3

EBT

Mio. euro

2,5

5,1

-4,9

4,5

Resultat efter skatter og afgifter

Mio. euro

2,6

5,4

-3,5

4,8

 

Forklaring til tabellen „Resultater efter forretningsområder”

(1) Fotofinishing: Produktion og drift af fotoprodukter som CEWE FOTOBOG, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VÆGBILLEDER og enkelte (analoge og digitale) fotos samt andre fotoprodukter.

(2) Detailhandel: Handel med foto-hardware som f.eks. kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tjekkiet og Slovakiet.

(3) Kommercielt onlinetryk: Produktion og drift af kommercielle trykkerivarer fra de online trykportaler f.eks. CEWE-PRINT.de, saxoprint.de og viaprinto.de.

Procentafvigelser er grundlæggende udregnet med de præcise værdier.