Vinderne i CEWEs internationale fotokonkurrence ”Our world is beautiful” er kåret

 

CEWEs store internationale fotokonkurrence ”Our world is beautiful” blev en kæmpe succes. Omkring 11.800 passionerede fotografer fra 64 lande har tilsammen indsendt over 94.000 fotos taget i 208 lande til kategorierne ”Arkitektur”, ”Landskaber”, ”Natur”, ”Mennesker”, ”Sport” og ”Trafik og Infrastruktur”. ”Our world is beautiful” er dermed blandt verdens største internationale fotokonkurrencer. Vinderne modtog i alt 1000 fantastiske præmier til en samlet værdi af næsten 600.000 kr.

De seks kategorivindere og den samlede vinder af disse seks blev offentliggjort den 2. september i Deichtorhallen i Hamborg. Ané Gyldholm, administrerende direktør i CEWEs nordiske salgsselskab, udtaler: ”Opbakningen til konkurrencen var ganske enkelt helt fantastisk. Vi er stolte over, at de nordiske lande har været så stærkt repræsenteret i konkurrencen. Jeg kan specielt fremhæve Thomas Pedersens billede ”the ice man”, som vandt kategorien ”Trafik og Infrastruktur” og dermed var med i kapløbet om første pladsen. Overordnet har alle billederne været af en utrolig høj kvalitet. Jeg er ikke i tvivl om, at vores deltagere har en stor passion for fotografering.”

De indsendte fotos illustrerer de uendelige mange måder, man kan vinkle et fotografi på. De viser, hvordan man med enkle, men konsekvente, stilistiske virkemidler kan opnå den bedst mulige billedeffekt, hvordan enkelte billedelementer tilsammen danner en historie, og hvilken kontrastfyldt dramatik sort-hvide fotos kan formidle. Foto for foto er det tydeligt at se, hvilken stor rolle lyset spiller for fotokunsten. En jury bestående af anerkendte fagfolk, fotografer og journalister fandt efter mange lange overvejelser det bedste foto i hver kategori, og på baggrund af dem besluttede de sig for et vinderbillede.

Første pladsen
For første gang nogensinde blev CEWE Photo Award tildelt vinderen af konkurrencen. Polske Agnieszka Gulczyńska overbeviste juryen med sit billede ”Just be with me” i kategorien ”Menneske”. Det betagende billede af hendes lille søn, der med sin hund i armen sidder på bredden af en sø og kigger på aftensolen, symboliserer mesterligt begreberne ”menneskelighed”, ”partnerskab”, ”lykke”, ”venskab” og ”fremtid”. ”Dette foto formulerer kort og klart, hvad konkurrencens titel ”Our world is beautiful” handler om. Så smuk, ubesværet og positiv kan verden være”, udtaler jurymedlem Wolfgang Heinen. Den ambitiøse hobbyfotograf Agnieszka Gulczyńska glæder sig meget over anerkendelsen af sit konkurrencebidrag.

Lige nu arbejder CEWE Nordic på at få billederne udstillet hos virksomheder og i offentlige institutioner i Danmark. CEWE trykker og leverer billederne gratis.

CEWE fremmer det kulturelle aspekt af fotografering
Det har i mange år været vigtig for CEWE at fremme det kulturelle aspekt i fotografering. Talrige fotokonkurrencer og et langsigtet engagement i fotografibranchen såsom sponsorering af FotoMarathon i Danmark, Fotomaraton i Stockholm og Malmø, partnerskabet med Ree Park Safari og diverse fotoklubber i Danmark underbygger denne påstand.

Læs mere på www.cewefotobog.dk

 

Agnieszka Gulczyńska_Justbewithme-71748-4
Første pladsen i “Our world is beautiful”

Thomas Pedersen_TheIceMan-65193-4
Kategorivinder i kategorien “Trafik og Infrastruktur”

CEWE vokser og bekræfter målene for 2015

 

  • Omsætningen er i det første halvår steget med 5,7 mio. euro til 212,9 mio. euro
  • EBIT ligger ca. 0,8 mio. euro over niveauet sidste år, og det operative EBIT er forbedret med 1,8 mio. euro
  • Selektiv akkvisitionspolitik: CEWE har erhvervet sig aktiemajoritet i firmaet ”DesignSkins”

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har i den traditionelt svage første halvårssæson forøget såvel omsætningen som også resultatet i forhold til samme tidsrum sidste år: Omsætningen er vokset med 5,7 mio. euro til 212,9 mio. euro og EBIT er forbedret med 0,8 mio. euro til -7,0 mio. euro. Før de omstruktureringsudgifter, som opstod i første kvartal af 2015, var der endda en forbedring på 1,8 mio. euro. I modsætning til de foregående år har omsætning og resultat i første halvår udviklet sig mere positivt. På dette grundlag og på grundlag af det atter forventede sæson- og indtægtssklimaks i fjerde kvartal bekræfter CEWE årsmålene: I 2015 skal koncernomsætningen på alle forretningsområder nå en værdi på mellem 515 mio. euro og 535 mio. euro (2014: 523,8 mio. euro), mens EBIT skal ligge mellem 32 mio. euro og 38 mio. euro (2014: 32,6 mio. euro). For de forgangne tolv måneder er der allerede bogført et EBIT på 33,4 mio. euro. Administrerende direktør Rolf Hollander udtaler: ”Vækst og resultater udvikler sig planmæssigt inden for områderne fotofinishing, kommercielt onlinetryk og atter også inden for detailhandelen. Dermed kan vi bekræfte vores mål for året.”

Fotofinishing er vokset med 5,4 % til 148,1 mio. euro og øger resultatet
Forretningsområdet fotofinishing bidrog til den positive udvikling i det første halvår med en omsætningsstigning på 5,4 % til 148,1 mio. euro og et EBIT forbedret med 1,2 mio. euro til -3,6 mio. euro. Justeret for omstruktureringsomkostninger på 0,4 mio. euro i første kvartal overgik EBIT med ca. 1,7 mio. euro endda værdien fra året før. Trenden ”fra kvantitet til kvalitet” fortsætter uændret: Således steg omsætningen per foto også i første halvår med 8,9 % til nu 16,43 eurocent. Både topklasse eksemplarer af CEWE FOTOBOG og af de andre markeds- og merværdiprodukter (som f.eks. CEWE VÆGBILLEDER, CEWE KALENDER OG CEWE CARDS) er drivkræfterne bag denne trend. I segmentet detailhandel medførte afkaldet på den marginsvage engroshandel i Polen til endnu en planlagt omsætningstilbagegang på ca. 4,3 mio. euro til 28,5 mio. euro (H1 2014: 32,7 mio. euro). EBIT i detailhandelen havde dog med -1,3 mio. euro (H1 2014: -1,1 mio. euro) trods omstruktureringsomkostninger en ubetydeligt lavere værdi end året før. Justeret for disse særudgifter på 0,6 mio. euro opnåede forretningsområdet detailhandel i første halvår af 2015 endda et operativt EBIT forbedret med 0,3 mio. euro til -0,7 mio. euro.

Omsætningen inden for området kommercielt onlinetryk blev i de første seks måneder øget med 7,1 % til 36,3 mio. euro. Kerneaktiviteterne på internetportalerne voksede således med 9,4 % i første halvår af 2015. Trods planmæssigt højere marketing- og personaleomkostninger har kommercielt onlinetryk med -2,2 mio. euro opnået et let svagere EBIT end i første halvår forrige år (H1 2014: -1,9 mio. euro). ”I 2016 vil vi sætte kursen mod udbytte og skridt for skridt vil vi med et positivt, voksende resultat profitere af den højere mærkevaregenkendelse og af den etablerede kundebasis”, siger Hollander.

Akkvisition af ”DesignSkins” som supplement til porteføljen af individuelle produkter
Kort efter afslutningen af første halvår af 2015 erhvervede CEWE sig en aktiemajoritet i ”DesignSkins”. ”DesignSkins” er en onlinevirksomhed, som producerer og sælger via internetsiden www.designskins.dk. Fokus er især på design af individuelle smartphonecovers og på individuelt design til en lang række elektroniske apparater. Dette foretagende nåede allerede i 2014 en omsætning på ca. 6 mio. euro og vokser sig i øjeblikket med omkring 30 % støt større. Med dets brede produktudbud, som først og fremmest retter sig mod unge forbrugere, supplerer ”DesignSkins” på fremragende vis CEWEs fotofinishing-portefølje. Hollander: ”Det er et godt match. Vi er grundlæggende meget selektive med vores akkvisitioner. Med akkvisitionen af SAXOPRINT er vi med succes startet ned ad denne vej – og vores selektive fremgangsmåde har båret frugt. ’DesignSkins’ er et mindre skridt, men dog et skridt i den rigtige retning.”

CEWE forbliver selektiv med sine akkvisitioner
På grund af sidste års høje udgifter er egenkapitalkvoten per 30. juni 2015 steget, selvom dividendebetalingen med 11,2 mio. euro til 55,1 % (30. juni 2014: 53,8 %) atter forhøjedes. Økonomidirektør Olaf Holzkämpfer: ”Vores kernesunde, grundsolide finansieringsstruktur har en væsentlig værdi for vores aktionærer. Vi forbliver også åbne over for nye akkvisitioner, som kan opfylde vores strenge kriterier. Vi står dog fast på vores princip om, at enhver akkvisition skal kunne øge den enkelte akties værdi.”

Målene for 2015 er bekræftet: Indtjening og dividende skal atter stige
I 2015 skal koncernomsætningen på alle forretningsområder ligge mellem 515 mio. euro og 535 mio. euro (2014: 523,8 mio. euro). Mens ledelsen forventer en nogenlunde stabil omsætning for det marginstærke fotofinishing, skal den planlagte tilbagegående omsætning i detailhandelen om muligt mere end udlignes. Dette skal frem for alt ske gennem en forventet omsætningsstigning i kommercielt onlinetryk. Efter at have nået 70,5 mio. euro i 2014 (+17,8 %) ser ledelsen en omsætningsvækst til ca. 80 mio. euro og et i højere grad reduceret starttab i kommercielt onlinetryk i 2015 som opnåelig. CEWE holder uændret fast i sit mål om fra 2016 at opnå en positiv indtjening på dette nye forretningsområde. For hele koncernen viser målsætningen for de operative resultater en tydelig stigning i forhold til resultaterne fra 2014: EBIT skal i 2015 ligge mellem 32 mio. euro og 38 mio. euro (2014: 32,6 mio. euro). For de forgangne tolv måneder ligger EBIT med 33,4 mio. euro allerede nu inden for denne spændvidde. EBT skal i 2015 udgøre mellem 30 mio. euro og 36 mio. euro (2014: 31,5 mio. euro) og resultatet efter skat skal lande på mellem 20 mio. euro og 24 mio. euro (2014: 21,4 mio. euro). Resultatet per aktie skal ligge mellem 2,87 euro og 3,45 euro (2014: 3,07 euro per aktie): samtidig bekræfter ledelsen målsætningen om, at de også i de kommende år vil øge dividenden.
 

CEWEs forretningsområder [mio. euro]

H1-2014

H1-2015

K2-2014

K2-2015

(1) Fotofinishing (FF)
Omsætning

140,6

148,1

70,4

72,6

EBIT (før omstruktureringsomkostninger)

-4,8

-3,1

-2,5

-2,5

EBIT-margin (før omstruktureringsomkostninger) [%]

-3,4 %

-2,1 %

-3,5 %

-3,4 %

EBIT

-4,8

-3,6

-2,5

-2,5

EBIT-margin [%]

-3,4 %

-2,4 %

-3,5 %

-3,4 %

(2) Detailhandel (DH)
Omsætning

32,7

28,5

16,3

15,1

EBIT (før omstruktureringsomkostninger)

-1,1

-0,7

-0,4

-0,2

EBIT-margin (før omstruktureringsomkostninger) [%]

-3,3 %

2,6 %

-2,4 %

-1,1 %

EBIT

-1,1 %

-1,3 %

-0,4 %

-0,2 %

EBIT-margin [%]

-3,3 %

-4,6 %

-2,4 %

-1,1 %

(3) Kommercielt onlinetryk
Omsætning

33,9

36,3

17,6

18,4

EBIT

-1,9

-2,2

-0,7

-0,9

EBIT-margin [%]

-5,7 %

-6,0 %

-4,0 %

-4,8 %

CEWE/koncernen [mio. euro]

 

Omsætning

207.2

212.9

104.2

106.1

EBIT (før omstruktureringsomkostninger)

-7,8

-6,0

-3,6

-3,5

EBIT-margin (før omstruktureringsomkostninger) [%]

-3,8 %

-2,8 %

-3,4 %

-3,3 %

EBIT

-7,8

-7,0

-3,6

-3,5

EBIT-margin [%]

-3,8 %

-3,3 %

-3,4 %

-3,3 %

 

Forklaringer til resultaterne i tabellen ”CEWEs forretningsområder”
(1)     Fotofinishing: Produktion og salg af fotoprodukter, f.eks. CEWE FOTOBOG, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VÆGBILLEDER og enkelte (analoge og digitale) billeder samt andre fotoprodukter.
(2)     Detailhandel: Handel med fotohardware, f.eks. kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tjekkiet og Slovakiet.
(3)     Kommercielt onlinetryk: Produktion og salg af kommercielle trykkeriprodukter på de online trykkeriportaler, f.eks. CEWE-PRINT.de, Saxprint og Viaprinto.

Procentværdier er grundlæggende udregnet med de præcise tal.

 

www.cewefotobog.dk