CEWE bekræfter omsætnings- og udbyttemål for 2017

  • Første halvår af 2017 forløber planmæssigt
  • Omsætningen på 234,6 mio. euro ligger næsten på niveau med første halvår af 2016 (h1 2016: 236,0 mio. euro)
  • EBIT for første halvår ligger på -0,4 mio. euro (h1 2016: -0,5 mio. euro)
  • Brands styrker omsætningen
  • Egenkapitalandelen stiger til 62,4 %, ROCE når 20,5 %

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) er godt på vej til at nå målene for 2017: Med en omsætning på 234,6 mio. euro (h1 2016: 236,0 mio. euro) og en EBIT på -0,4 mio. euro (h1 2016: -0,5 mio. euro) bekræfter bestyrelsen prognosen for 2017. På trods af den øgede omsætningsafgift på fotobøger i Tyskland, skal koncernens omsætning stige til mellem 585 mio. euro og 615 mio. euro, hvilket er en smule højere end sidste år (2016: 593,1 mio. euro). Koncernens EBIT skal ligge mellem 45 mio. euro og 51 mio. euro, EBT mellem 44,5 mio. euro og 50,5 mio. euro og resultatet efter skatter og afgifter mellem 30 mio. euro og 34 mio. euro. I 12-måneders-perspektivet (01.7.2016 til 30.6.2017), der også indeholder det sæsonmæssige stærke fjerde kvartal, opnår CEWE en EBIT på 47,0 mio. euro og ligger dermed indenfor det prognosticerede spænd for 2017. Dertil skal det tilgodeses, at fjerde kvartal af 2016 indeholdte belastende impairment-afskrivninger på 6,9 mio. euro, der formodentligt ikke vil gentage sig i denne størrelse. ”Vi er ikke utilfredse med det første halvår – især fordi vi sammenligner med et usædvanligt stærkt første halvår i 2016. Ved at øge marketingudgifterne har vi imødeset den negative efterspørgselseffekt, som den højere omsætningsafgift på fotobøger kunne have medført, og vi har noteret en tydelig effekt af Brexit på området kommercielle onlinetryk. Væksten i vores højkvalitetsprodukter samt den deraf følgende stigning i omsætning per billede, har i det store hele udlignet disse negative indflydelser, så vi er på rette kurs for hele 2017,” udtaler Dr. Christian Friege, administrerende direktør for CEWE Stiftung & Co. KGaA.

Fotofinishing: Brands med højkvalitetsprodukter udligner effekt af øget omsætningsafgift
Inden for forretningsområdet fotofinishing har CEWE bekræftet det gode resultat fra 2016: I første halvår af 2017 opnåede CEWE en omsætningsstigning på 0,7 % til 167,7 mio. euro samt en EBIT på 1,6 mio. euro (h1 2016: 0,5 mio. euro). Før særlige udgifter ligger den operative EBIT på 1,3 mio. euro og dermed på niveau med det stærke år 2016 (korrigeret operativ EBIT h1 2016: 1,4 mio. euro). I det første halvår af 2016 var omsætningen for fotofinishing allerede steget med 12,5 %; EBIT havde endda forbedret sig med 3,4 mio. euro. I det første halvår af 2017 var det især højkvalitetsprodukter som CEWE VÆGBILLEDER, mobilcovers og fotogaver, der sørgede for en omsætningsvækst, som til dels kompenserede for en tilbagegang i omsætningen af CEWE FOTOBOG. Tilbagegangen er grundet i den øgede omsætningsafgift. Udviklingen til stigningen i salget af disse højkvalitetsprodukter har yderligere øget værdien per foto markant med 8,0 % til 19,46 cent, så den samlede omsætning for fotofinishing steg en smule. ”Vores CEWE brands fortsætter deres vækst og profiterer af vores investeringer i en højere brand awareness”, fremhæver Christian Friege. Den øgede brand awareness er derudover et godt udgangspunkt for fjerde kvartal, der typisk står for den samlede indtjening for hele året.

Kommercielt onlinetryk bremset af Brexit
Grundet efterspørgsels- og valutatab i Storbritannien, som resultat af Brexit, endte omsætningen i forretningsområdet kommercielt onlinetryk på 40,5 mio. euro, hvilket er 1,6 % under 2016 (41,1 mio. euro). Korrigeret for denne effekt, har forretningsområdet opnået en lille vækst på cirka 1 %. Især på grund af den lavere omsætning faldt EBIT til -0,2 mio. euro (h1 2016: +0,8 mio. euro). Christian Friege udtaler: ”Da det i juli 2017 er et år siden, at Brexit effekten indtraf, burde indflydelsen på det andet halvår være overskuelig. Attraktiviteten af onlinetryk på det europæiske marked er grundlæggende uforandret, og vi står meget stærkt. I det hele taget regner vi derfor stadig med et positivt årsresultat for 2017. Også selvom udviklingen i det første halvår ligger under vores forventninger, er vi nødt til at give den fundamentale overgang fra offline- til onlinetryk den nødvendige tid.”

Detailhandel: Fokus på produkter med højere margin
Inden for forretningsområdet detailhandel har CEWE – som i de forgangne år – reduceret omsætningen ved at fokusere på produkter med højere margin. På trods af tilbagegang i omsætningen på 8,3 % til 25,0 mio. euro opnåede dette forretningsområde en let forbedret EBIT (-375.000 euro), der næsten lå på niveau med året før (2016: -400.000 euro). ”Igen i år vil julehandlen være afgørende for afkastet i detailhandlen, da også kameraer, objektiver, tasker og andet foto-hardware er typiske julegaver. Med et næsten udlignet resultat i første halvår, ligger vi også her som forventet”, forklarer CEO Christian Friege. CEWEs detailhandel er derudover en vigtig afsætningskanal for fotofinishing produkter, som CEWE viser i forretningsområdet fotofinishing.

Solid finansiering og yderligere vækst i ROCE
Med en egenkapitalandel på 62,4 % per 30.6.2017 (30.6.2016: 56,8 %) er CEWE solidt finansieret. Cash flowet fra driftsmæssige aktiviteter var med -0,6 mio. euro næsten udlignet, mens return on capital employed (ROCE) blev forbedret fra 19,7 % (2016) til 20,5 % per 30.6.2017.

 


CEWE
Enhed K2 2016 K2 2017 H1 2016 H1 2017
(1) Fotofinishing          
    Digitale fotos Mio. stk. 427,2 412,2 898,8 840,6
     Analoge fotos Mio. stk. 14,7 12,0 25,5 21,2
    Fotos i alt Mio. stk. 441,9 424,2 924,3 861,8
    CEWE FOTOBOG Tsd. stk. 1.196,7 1.120,0 2.474,4 2.279,1
     Omsætning Mio. euro 81,1 82,1 166,6 167,7
     EBIT Mio. euro -0,7 0,2 0,5 1,6
           Effekt af købesumsallokering Mio. euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
           Indtægt salg af grund Danmark Mio. euro +0,5 +0,5
           Indtægt US-internetaktivitet Mio. euro +0,4
           Goodwill-afskrivning UK Mio. euro -0,9 -0,9
           Restrukturering DeinDesign Berlin Mio. euro -0,2 -0,2
     EBIT før særlige udgifter Mio. euro 0,5 -0,1 1,4 1,3
(2) Detailhandel          
     Omsætning Mio. euro 14,5 13,2 27,3 25,0
     EBIT Mio. euro 0,0 -0,1 -0,4 -0,4
(3) Kommercielt onlinetryk          
     Omsætning Mio. euro 20,7 19,9 41,1 40,5
     EBIT Mio. euro 0,3 -0,3 0,8 -0,2
          Effekt af købesumsallokering Mio. euro -0,4 -0,1 -0,9 -0,4
         EBIT før særlige udgifter Mio. euro 0,7 -0,2 1,7 0,2
(4) Andet          
     Omsætning Mio. euro 0,5 0,7 1,0 1,4
     EBIT Mio. euro -0,7 -0,9 -1,4 -1,4
          Effekt af købesumsallokering Mio. euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
    EBIT før særlige udgifter Mio. euro -0,6 -0,8 -1,1 -1,2
CEWE Koncern          
     Omsætning Mio. euro 116,8 116,0 236,0 234,6
     EBIT Mio. euro -1,1 -1,0 -0,5 -0,4
           Særlige udgifter Mio. euro -1,7 +0,1 -2,0 -0,3
    EBIT før særlige udgifter Mio. euro 0,6 -1,1 1,5 -0,1
     EBT Mio. euro -1,2 -1,1 -0,6 -0,4
     Resultat efter skat Mio. euro -0,8 -0,8 -0,4 -0,3

Forklaringer til tabellen ”Resultater efter forretningsområder”

(1) Fotofinishing: Produktion og drift af fotoprodukter som CEWE FOTOBOG, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VÆGBILLEDER samt enkelte (analoge og digitale) fotos og andre fotoprodukter

(2) Detailhandel: Handel med fotohardware som for eksempel kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tjekkiet og Slovakiet

(3) Kommercielt onlinetryk: Produktion og drift af kommercielle trykkerisager på de online trykportaler, for eksempel CEWE-PRINT.de, Saxoprint og Viaprinto

(4) Diverse: Struktur- og selskabsomkostninger, såvel som resultater fra ejendomme og andele

Procentafvigelser er grundlæggende udregnet med de præcise værdier.

Der kan være blevet foretaget afrundinger.