CEWE fortsætter sin vækst

  • K1: Omsætningsstigning på 10,1 % til 130,6 mio. euro (K1 2017: 118,6 mio. euro)
  • Omsætningen på CEWE FOTOBOG stiger med solide 7,7 % til 1,248 mio. eksemplarer
  • TIPA World Awards 2018: CEWE er verdens bedste fotoservice
  • Stabilt EBIT på 0,6 mio. euro trods omkostninger for integrering af tilkøb
  • Prognose for 2018 bekræftet: omsætning på 630 – 665 mio. euro, EBIT på 48 – 54 mio. euro

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) fortsætter væksten i første kvartal af 2018: Omsætningen er steget med 10,1 % til 130,6 mio. euro (K1 2017: 118,6 mio. euro). Væksten blev ikke kun båret af nyerhvervelser, idet hovedforretningen fotofinishing også udgør en stor post: Det omsætningsstærke forretningsområde er steget støt med hele 10,4 % medregnet den nyligt erhvervede foto-app ”Cheerz”. Med 0,6 mio. euro ligger EBIT i første kvartal af 2018 præcis på niveauet for året før (K1 2017: 0,6 mio. euro) trods ekstraomkostningerne for integrering af tilkøb. ”Selvom fjerde kvartal også i 2018 kommer til at yde det største bidrag til omsætningen og især til resultatet, har vi med den støtte vækst og det ekstra skub fra vores nyerhvervelser givet os selv et godt udgangspunkt for resten af året. Især CEWE FOTOBOGs comeback har vækket stor glæde, efter at fotoproduktet ikke kunne vokse i volumen i 2017 grundet de forøgede omsætningsafgifter,” udtaler Christian Friege, bestyrelsesformand for CEWE Stiftung & Co. KGaA.

Fotofinishing i dynamisk vækst
Omsætningen på forretningsområdet fotofinishing er i alt steget med 10,4 % til 94,5 mio. euro (K1 2017: 85,6 mio. euro). For første gang bidrog ”Cheerz” til omsætningen på området fotofinishing: CEWE overtog i februar den vækststærke, markedsførende virksomhed inden for fotofinishing-apps i Frankrig. Ud over erhvervelsen af ”Cheerz” var det især CEWE FOTOBOG, der bar væksten, efter at den sidste år ikke kunne vokse på grund af den voldsomme stigning i omsætningsafgifter fra 7 % til 19 %: Omsætningen på CEWE FOTOBOG steg i første kvartal af 2018 med solide 7,7 % til 1,248 mio. eksemplarer (K1 2017: 1,159 mio. eksemplarer). Med sejren i TIPA World Awards 2018 i kategorien ”Best Photo Print Service” satte CEWE sig også igennem med fotoproduktet CEWE FOTOBOG: Her var det muligheden for at få guld-, sølv- eller effektlak på indbindingen af CEWE FOTOBOG, der overbeviste juryen. Prisen, der uddeles af pressefotoforbundet ”Technical Image Press Associations” (TIPA), er den mest efterstræbte udmærkelse til foto- og imaging-produkter i hele verden. Afsætningen af CEWE KALENDER, CEWE CARDS, fotogaver og CEWE EKSPRESFOTOS stiger også fortsat. Tendensen til kvalitetsfotos fortsætter: Således steg omsætningen per foto med 3,7 % til 20,28 eurocent (K1 2017: 19,55 eurocent). På denne baggrund kan CEWE med 1,9 mio. euro endnu engang notere sig et positivt resultat inden for fotofinishing (K1 2017: 1,3 mio. euro)

Erhvervelse af LASERLINE driver kommercielt onlinetryk
Også forretningsområdet kommercielt onlinetryk noterede sig i første kvartal en tocifret vækst i omsætningen. Med 24,4 mio. euro lå omsætningen 18,8 % over niveauet for sidste år (K1 2017: 20,6 mio. euro), hvorfor fordelene ved LASERLINE-opkøbet særligt bliver høstet nu. Den eksisterende forretning holdt sig på sidste års niveau trods den stadigt høje priskonkurrence i Tyskland og den Brexit-svækkede forretning i Storbritannien. EBIT landede i første kvartal af 2018 på -0,5 mio. euro efter +0,1 mio. euro i første kvartal af 2017 og blev blandt andet belastet på grund af ekstraordinære integreringsomkostninger for LASERLINE på cirka 0,2 mio. euro. Der forventes fra 2019 et positivt resultatbidrag fra LASERLINE. Omkostningsstigninger og to produktionsdage mindre end sidste år gør også, at EBIT på forretningsområdet kommercielt onlinetryk faldt negativt ud i K1.

Markedsbestemt tilbagegang af omsætningen på forretningsområdet detailhandel
Markedsbestemt gik omsætningen i hardware-detailhandelen i første kvartal af 2018 tilbage med 8,0 % til 10,8 mio. euro i forhold til samme periode sidste år (K1 2017: 11,8 mio. euro). Den optimerede prisstrategi med nedprioritering af markedssvage omsætninger har betalt sig: Med -0,5 mio. euro lå EBIT trods omsætningstilbagegangen blot lidt lavere end sidste år (K1 2017: -0,3 mio. euro). Første kvartals resultater i detailhandelen er traditionelt negative på det sæsonbestemte forretningsområde.

Forretningsområdet diverse i let fremgang
Omsætningen på forretningsområdet diverse lå i første kvartal af 2018 på 0,9 mio. euro (K1 2017: 0,7 mio. euro). På dette forretningsområde er ejendomsbesiddelse og andeler sammenfattet samt struktur- og virksomhedsomkostninger som for eksempel omkostninger til generalforsamling og investor relations. EBIT forblev i første kvartal af 2018 stort set på niveauet for sidste år med -0,4 mio. euro (K1 2017: -0,5 mio. euro).

Egenkapitalkvote stadig rigtig stærk: 59,3 %
Egenkapitalkvoten pr. 31. marts 2018 ligger med 59,3 % (31. marts 2017: 63,2 %) fortsat på et solidt niveau. Trods stigningen i virksomhedsinvesteringer gennem tilkøb (Saxopark, LASERLINE og Cheerz-andele) beløb forrentningen (ROCE) sig til solide 18,9 % (K1 2017: 20,8 %).

Prognose bekræftet
Første kvartals gode resultater lægger grundstenene til bestyrelsens prognose for hele året med en omsætning på mellem 630 og 665 mio. euro og med en EBIT på mellem 48 og 54 mio. euro. Vækstimpulserne forventes at komme fra nyerhvervelsen af onlinetryk-udbyderen LASERLINE og fra aktiemajoriteten i den førende franske fotofinishing-app ”Cheerz”. Virksomheden ønsker at fortsætte sin værdiorienterede vækstkurs i 2018 med sin pålidelige dividendepolitik: CEWE foreslår på generalforsamlingen den 6. juni 2018 aktionærerne en dividende på 1,85 euro for regnskabsåret 2017 – det vil blive den niende dividendestigning i træk.

Resultater efter forretningsområder i første kvartal af 2018
 

CEWE Enhed K1-2017 K1-2018 Afvgl. Afvgl. afs.
(1) Fotofinishing          
     Digitalfotos Mio. stk. 428,4 457,9 +7,0 +29,5
     Analog fotos Mio. stk. 9,2 7,9 -14,2 -1,3
     Fotos i alt Mio. stk. 437,6 465,8 +6,4 +28,2
     CEWE FOTOBOG Tsd. stk. 1.159,1 1.248,0 +7,7 +88,9
     Omsætning Mio. euro 85,6 94,5 +10,4 +8,9
     EBIT Mio. euro 1,3 1,9 +43,7 +0,6
      Effekter af købsprisallokationer Mio. euro -0,1 -0,1
     EBIT før særlige udgifter Mio. euro 1,5 2,0 +40,5 +0,6
(2) Detailhandel          
    Omsætning Mio. euro 11,8 10,8 -8,0 -0,9
     EBIT Mio. euro -0,3 -0,5 -46,7 -0,2
(3) Kommercielt onlinetryk          
    Omsætning Mio. euro 20,6 24,4 +18,8 +3,7
     EBIT Mio. euro 0,1 -0,5 -559 -0,6
      Effekter af købsprisallokationer Mio. euro -0,2 -0,1
      Integrationsomkostninger LASERLINE Mio. euro -0,2
     EBIT før særlige udgifter Mio. euro 0,3 -0,2 -152 -0,5
(4) Diverse          
    Omsætning Mio. euro       0,7 0,9 +29,3 +0,2
     EBIT Mio. euro -0,5 -0,4 +28,4 +0,2
      Effekter af købsprisallokationer Mio. euro -0,1
     EBIT før særlige udgifter Mio. euro -0,4 -0,4 +8,4 +0,0
CEWE koncern          
    Omsætning Mio. euro 118,6 130,6 +10,1 +12,0
     EBIT Mio. euro 0,6 0,6 -2,5 -0,0
     Særlige udgifter Mio. euro -0,5 -0,4
     EBIT før særlige udgifter Mio. euro 1,0 1,0 -2,8 -0,0
     EBT Mio. euro 0,7 0,2 -73,5 -0,5
     Resultat efter skat Mio. euro 0,5 0,1 -73,9 -0,4

 

Der kan opstå afrundingsdifferencer. Procentafvigelser er generelt udregnet med de præcise værdier.

Forklaringer til tabellen ”Resultater efter forretningsområder“

(1) Fotofinishing: Produktion og drift af fotoprodukter som CEWE FOTOBOG, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VÆGBILLEDER og enkelte (analoge og digitale) fotos samt andre fotoprodukter.

(2) Detailhandel: Handel med fotohardware som f.eks. kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tjekkiet og Slovakiet.

(3) Kommercielt onlinetryk: Produktion og drift af kommercielle trykkerisager på online trykportaler, f.eks. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto og LASERLINE.