CEWE når samtlige forretningsmål for 2017

  • Alle mål for omsætningen i 2017 er nået, omsætningen stiger med 1,1 % til 599,4 mio. euro
  • Stærkt fjerde kvartal resulterer i sæsonklimaks for CEWE FOTOBOG og fotogaver
  • Koncern-EBIT for 2017 går frem med 4,7 % til 49,2 mio. euro

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har nået samtlige mål for omsætningen i regnskabsåret 2017. Omsætningen stiger ifølge foreløbige beregninger med 1,1 % til 599,4 mio. euro (2016: 593,1 mio. euro, omsætningsmål 2017: 585 mio. euro til 615 mio. euro). Resultatet af primær drift (EBIT) blev forbedret med 4,7 % til 49,2 mio. euro (2016: 47,0 mio. euro) og ligger dermed inden for marginen for 2017-målene på 45 mio. euro til 51 mio. euro. Som en særlig effekt indeholder EBIT blandt andet en impairment-betinget afskrivning på immaterielle formueværdier på -3,5 mio. euro. ”Julehandelen i 2017 var endnu et bevis på CEWEs varemærkers styrke. Til trods for forhøjede omsætningsafgifter på fotobøger i blandt andet Tyskland opnåede vi i sidste halvdel af året en let stigning i antallet af solgte CEWE FOTOBØGER. Vores klimaneutrale fotoprodukter CEWE KALENDER, CEWE VÆGBILLEDER, CEWE CARDS og andre fotogaver har ligeledes vist sig at være væsentlige faktorer for succesen”, udtaler Christian Friege, bestyrelsesformand i CEWE Stiftung & Co. KGaA.

CEWE FOTOBOG og andre CEWE varemærker har æren for succesen
Julekvartalet har med en omsætningsstigning på 228,5 mio. euro til 234,5 mio. euro og et resultat af primær drift (EBIT) på 46,1 mio. euro til fulde indfriet forventningerne (EBIT K4 2016: 42,9 mio. euro). Dermed står fjerde kvartal for 39,1 % af den samlede omsætning og for 93,6 % af indtægten. Det var især fotogaver, CEWE KALENDER og CEWE EKSPRESFOTOS, som bliver printet i butikkerne, der bidrog til omsætningsstigningen. Salgstallene for CEWE FOTOBOG lå grundet den stærke julehandel i fjerde kvartal endda over salget fra året før. Den negative indflydelse, som opstod pga. stigningen på omsætningsafgifter fra 7 % til 19 %, blev således mere end udlignet. ”CEWE FOTOBOG og vore andre tilbud på området digitalfotos er mere end nogensinde før blevet brugt som julegaver. Vores kunder ved, at vi – også under den ekstra høje kapacitetsudnyttelse i juletiden – arbejder absolut kvalitets- og serviceorienteret. Kunderne kan regne med en punktlig levering og høj produktkvalitet ved hver eneste bestilling. Dette løfte har ført til, at kundetilfredsheden endnu en gang er steget”, uddyber Christian Friege.

Samtlige afsætningsmål nået – digitalkvote nærmer sig 100 %
CEWE har næsten afsluttet transformationen til en rent digital virksomhed: Med 2,17 mia. producerede digitalfotos kunne CEWE indfri målsætningen på 2,08 – 2,18 mio. digitalfotos i 2017. Sidste år kunne der kun bogføres 47 mio. fotos fra film. Digitalkvoten steg dermed til 97,8 % (2016: 97,5 %). Med 6,02 mio. solgte eksemplarer er CEWE FOTOBOG (mål 2017: 6,00 – 6,25 mio. eksemplarer) en væsentlig garant for de gode resultater. Men også de andre vækststærke produkter som CEWE KALENDER, CEWE VÆGBILLEDER, CEWE CARDS og andre fotogaver viser fremragende resultater.

ROCE er fortsat over 20 %
Egenkapitalkvoten steg per 31. december 2017 med 2,1 procentpoint til 56,0 % (31. december 2016: 53,8 %). På baggrund af resultat af primær drift (EBIT) på 49,2 mio. euro nåede return on capital employed (ROCE) per 31. december 2017 med 20,1 % endnu engang op på et højt niveau (31. december 2016: 21,3 %). ”Vores stærke omsætnings- og finansposition muliggør målrettede vækstinitiativer. Vi vil også fremover kunne tilbyde vores aktionærer en stigende dividende”, forklarer CFO Olaf Holzkämper.

Overtagelser lover videre vækst
I de forgangne måneder har CEWE overtaget onlinetrykudbyderen Laserline samt 80 % af andelene af den førende franske foto-app ”Cheerz”. Med begge disse akkvisitioner slår virksomheden endnu engang sin position fast på områderne fotofinishing og kommercielt onlinetryk og forventer derfor vedvarende positive resultater for virksomheden som en samlet enhed.

Samtlige angivelser er baseret på de foreløbige, endnu ikke bekræftede resultater. CEWE præsenterer det fuldstændige, bekræftede årsregnskab samt prognosen for regnskabsåret 2018 på pressekonferencen den 22. marts 2018 i Frankfurt am Main (Hotel Villa Kennedy).

Hele 2017 i års- og målsammenligning (foreløbige tal)

Koncernen CEWE Enhed Nået 2016 Mål 2017 Nået 2017
Digitalfotos Mia. stk. 2,18 2,08-2,18 2,13
Fotos fra film Mia. stk. 0,056 0,040-0,045 0,047
Fotos i alt Mia. stk. 2,23 2,12-2,23 2,17
CEWE FOTOBOG Mio. stk. 6,2 6,00-6,25 6,02
Omsætning Mio. euro 593,1 585-615 599,4
EBIT Mio. euro 47,0 45-51 49,2
EBIT-Margin % 7,9%   8,2%
EBT Mio. euro 46,2 44,5-50,5 48,9

 

Fjerde kvartal 2017 (foreløbige tal)

Koncernen CEWE Enhed K4-2016 K4-2017 Afvgl. % Afvgl. afs.
Digitalfotos Mio. stk. 768,0 772,0 +0,5% +3,7
Fotos fra film Mio. stk. 11,5 9,9 -13,9% -1,6
Fotos i alt Mio. stk. 780 782 +0,3% +2,1
CEWE FOTOBOG Mio. stk. 2,4 2,4 +0,4% +0,009
Omsætning Mio. euro 228,5 234,5 +2,6% +6,0
EBIT Mio. euro 42,9 46,1 +7,2% +3,1
EBIT-Margin % 18,8% 19,6%    
EBT Mio. euro 41,7 45,5 +9,1% +3,8

Procentafvigelser er grundlæggende beregnet med de præcise værdier.