CEWE sikrer den niende dividendestigning i træk

  • Der blev på generalforsamlingen vedtaget en dividendestigning til 1,85 euro pr. aktie
  • Aktionærerne opnår en dividenderendite på 2,1 % på baggrund af årsslutkursen for 2017
  • Omsætning og resultat skal fortsat stige i 2018
  • Nyt tilsynsråd valgt

Samtlige punkter på dagsordenen, som blev foreslået af ledelsen til den ordinære generalforsamling for CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901), er blevet godkendt. Deltagelsen var 48,9 %. Dividenden stiger til 1,85 euro pr. aktie – det er den niende dividendestigning i træk. Dermed når aktionærerne op på en dividenderendite på 2,1 % på baggrund af årsslutkursen for 2017 (88,05 euro). ”Vi kan for niende år i træk præsentere en stigende dividende for vores aktionærer. Dette blev muligt gennem vores støt stigende rentabilitet og solide balance”, udtaler Christian Friege, bestyrelsesformand for CEWE-gruppen. For regnskabsåret 2017 beløb aktionærernes samlede rendite sig endda til 6,24 % på baggrund af dividenden for 2016 og kursudviklingen i 2017.

Omsætning og EBIT skal fortsat stige i 2018
Første kvartal 2018, som tog sig positivt ud med et omsætningsplus på 10,1 %, bekræfter ledelsens prognose for 2018: Koncernomsætningen skal vise en klar fremgang til mellem 630 og 665 mio. euro (2017: 599,4 mio. euro). Koncern-EBIT skal ligge mellem 48 og 54 mio. euro (2017: 49,2 mio. euro), EBT mellem 47,5 og 53,5 mio. euro (2017: 48,9 mio. euro) og resultatet efter skat mellem 33 og 37 mio. euro (2017: 33,6 mio. euro).

Akkvisitioner lover videre vækst
Ledelsen lover en stigning i vækstkursen som følge af andelene i den førende franske foto-app ”Cheerz” og som følge af overtagelsen af onlinetrykudbyderen LASERLINE. Med disse akkvisitioner sætter CEWE skub i udviklingen for områderne fotofinishing og kommercielt onlinetryk.

Bedre og bedre resultater skal også få dividenden til at stige
Med denne målsætning bekræfter CEWE forventningerne til de fremtidige dividender: ”Vi forlader ikke de forgangne års gode kurs. På baggrund af vore stigende rentabilitet vil vi også i fremtiden øge den absolutte dividende lidt ad gangen og dermed sikre en solid finansiering og egenkapitalkvote”, forklarede Christian Friege på sin første generalforsamling som bestyrelsesformand for CEWE Stiftung & Co. KGaA. Ledelsen udtrykte også glæde over medarbejderstabens tillid og usædvanlige loyalitet over for CEWE: 80 % af medarbejderne har selv andele i virksomheden.

Tilsynsråd med to nye medlemmer blev valgt på generalforsamlingen
Til valgene til tilsynsrådet fulgte generalforsamlingen tilsynsrådets og nomineringskomitéens anbefaling. Dermed kom to nye medlemmer i CEWEs tilsynsråd: Patricia Geibel-Conrad (f. 1962) er revisor og virksomhedskonsulent i egen praksis og arbejdede inden da 14 år hos PricewaterhouseCoopers. Birgit Vemmer arbejder som selvstændig konsulent. Matematikeren (f. 1965) har tidligere arbejdet i lederstillinger i særligt it-virksomheder. Tilsynsrådet har taget afsked med de mangeårige medlemmer Corinna Linner og Michael Paetsch. ”Vi takker Corinna Linner og Michael Paetsch for deres mangeårige indsats og den ballast, de bidrog til tilsynsrådet med. Med vores to nye medlemmer har tilsynsrådet atter fået en enestående ekspertise både hvad angår finans og it”, fremhæver Otto Korte, tilsynsrådsformand for CEWE Stiftung & Co. KGaA.