CEWE COLOR overgår målsætningerne for 2009 og regner med at fordoble resultatet for 2010

– Fjerde kvartal med rekordstor indtjening
– Overskud før skat (EBT) for 2009 steget med +57 %
– Samtlige opstillede mål for 2009 overgået
– Resultat per aktie skal i 2010 fordobles til ca. 2 Euro/aktie

Aktieselskabet CEWE COLOR Holding AG (SDAX, ISIN: DE0005403901) har i fjerde kvartal fordoblet overskuddet før skat (ETB) fra 7,7 Mio. Euro til 15,2 Mio. Euro. ”Vi glæder os over dette rekordstore resultat. Dette viser tydeligt, at vores forretningsmodel er ekstrem robust også i krisetider, og at vi befinder os på en stabil kurs med fortsat vækst”, udtaler Dr. Rolf Hollander, bestyrelsesformand i aktieselskabet CEWE COLOR Holding AG. I 2009 er restruktureringen grundet markedets transformation til digital fotografering blevet endeligt afsluttet. ”I 2010 ønsker vi at fokusere på vækst i afkastet og fordoble resultatet per aktie”, fremhæver Hollander.

Resultat fordoblet i fjerde kvartal 2009
Resultat før skat (EBT) voksede med 97 % i fjerde kvartal til et nyt rekordniveau med 15,2 mio. Euro. Aldrig før i virksomhedens historie har CEWE COLOR opnået et højere resultat i et fjerde kvartal. Omsætningen blev styrket med 6,7 mio. Euro til 127,4 mio. Euro. Derved har CEWE COLOR øget profitabiliteten betragteligt: EBT er næsten fordoblet fra 6,4 % til 11,9 % af den samlede omsætning. ”De operative foranstaltninger til styrkelse af vores indtjeningsevne betaler sig”, konstaterer Hollander. Især har forretningsområdet digitalprint, produktet CEWE FOTOBOG www.cewefotobog.dk/fotobog.php, fotokalendere, julefestkort og tillægsydelser (nye designs), udviklet sig stærkt.

Overskud før skat stiger med +57 %
Gennem det rekordstore resultat i fjerde kvartal voksede EBIT i det samlede regnskabsår med 51 % til 18,7 mio. Euro og EBT med +57 % til 16,8 mio. Euro. Resultatet efter skat holdt sig på et stabilt niveau med 6,7 mio. Euro. i forhold til 7,0 mio. Euro det forrige år. Dette er resultatet af et restruktureringsbetinget stort tab i Frankrig, som skattemæssigt ikke kunne trækkes fra og som har påvirket koncernens øvrige overskud. ”Uden denne effekt havde skatteprocenten ikke ligget på 55,2 %, men derimod på 33,2 %”, forklarer Hollander. ”I Frankrig giver operative forbedringer og bortfaldet af restrukturerings-omkostninger håb om, at vi også her kan opnå overskud i 2010”, udtaler bestyrelsesformanden.

Målsætninger for 2009 overgået
Med disse resultater kunne målsætningerne for 2009 overgås. Målet om et resultat før skat (EBT) mellem 10 og 15 mio. Euro blev overgået med et resultat på 16,8 mio. Euro EBT før restruktureringer (9,5 mio. Euro) blev ligeledes overgået med et resultat på 26,3 mio. Euro i forhold til en målsætning på 20 til 25 mio. Euro.

Målet for omsætningen i 2009 opnået
CEWE COLOR havde ved årets begyndelse formuleret en målsætning for den valutakursregulerede omsætning på 420 – 425 mio. Euro. Denne blev overgået med en valutakursreguleret indtægt på 427,5 mio. Euro. I november 2009 havde virksomheden på baggrund af den signifikante udvikling i valutakurserne i 2009 fastlagt en mere præcis nominel målsætning for omsætningen på 405 – 410 mio. Euro. Med en omsætning på 409,8 mio. Euro blev også dette mål opfyldt til fulde.

Omdannelsen af fotolaboratoriet i Bratislava til salgsselskab
I forbindelse med bestræbelserne på hele tiden at kunne optimere driften, bliver fotolaboratoriet i Bratislava p.t. omdannet til et salgsselskab. ”De dermed forbundne omkostninger består fortrinsvis af ekstra afskrivninger, således at dette skridt, ud fra et cash-perspektiv, allerede betaler sig i det første år. Derigennem opståede udgifter separerer CEWE COLOR ikke mere – som i de forrige år – under resultatet. ”De omdannelsesbetingede restruktureringer, som har belastet resultatet i de sidste fem år med gennemsnitlig 10 mio. Euro, er afsluttet”, bekræfter Hollander.

Resultat per aktie skal fordobles i 2010
CEWE COLOR planlægger i 2010 både med vækst i omsætningen og en betydelig vækst i indtjeningen. Omsætningen skal øges fra 409,8 mio. Euro til et sted mellem 420 og 430 mio. Euro, EBIT skal vokse fra 18,7 mio. Euro til 24 – 29 mio. Euro og resultatet før skat (EBT) skal vokse fra nuværende 16,8 mio. Euro til 22 – 27 mio. Euro. På baggrund af den forventede positive udvikling i Frankrig skal resultatet efter skat fordobles fra 6,7 mio. Euro til 12 – 15 mio. Euro. Dermed skal resultatet per aktie stige fra 1,00 Euro/aktie til 1,76 – 2,20 Euro/aktie.

CEWE FOTOBOG fortsætter sin positive udvikling
Bestyrelsen regner også i 2010 med en kraftig vækst i CEWE FOTOBØGERNE på +17 % til 4,2 mio. bøger og ønsker dermed at styrke sin førerposition på markedet. På markedet for analoge billeder forventes en tilbagegang på -41 % til 350 mio. billeder. På markedet for digitale billeder (inkl. CEWE FOTOBOG og gaveartikler) forventer CEWE COLOR et konstant volumen på 2 mia. billeder. ”Trenden ’fra kvantitet til kvalitet’ – altså fra store mængder kemisk fremstillede billeder hen til merværdiprodukter som CEWE FOTOBØGER og foto-gaveartikler – holder ved og styrker både omsætning og resultat”, understreger bestyrelsesformanden. CEWE COLOR var på baggrund af den succesrige omdannelse til den digitale forretning – først og fremmest vha. merværdiprodukterne – blevet indstillet til prisen som ”Best Innovator 2010” af magasinet WirtschaftsWoche og rådgivningsvirksomheden A.T. Kearney.

CeWe Color er Tysklands ”Best Innovator” 2010

[CeWe Color Nordic ApS – 15/02-2010 – Erhverv & Økonomi]

– Udmærkelse af tidsskriftet ”WirtschaftsWoche” og ”A.T. Kearney”
– Vellykket teknologiskift fra analog til digital
– CEWE FOTOBOG etableret som succesfuldt brand
– Markedsførende i Europa inden for fotofinishing
– Vækstmarked for kommercielt digitalprint: Opstart af online-trykkeriet aprinto.de

Tidsskriftet ”WirtschaftsWoche” og virksomhedsrådgivnings-firmaet A.T. Kearney har kåret aktieselskabet CeWe Color Holding (SDAX, ISIN: DE0005403901) som ”Best Innovator”. Prisuddelingen fandt sted i finansministeriet i Berlin. ”CeWe Color er et fremragende eksempel på innovationen af en forretningsmodel”, udtalte A. T. Kearney-partner Kai Engel. Denne prisuddelingskomite har også før i tiden identificeret innovative virksomheder med et stort vækstpotentiale: ”Børskurserne fra tidligere Best Innovator-vindere har i de forgangne år gennemsnitligt udviklet sig meget bedre end DAX-indekset”, resumerer Engel.

Succesfuldt teknologiskift
CeWe Color har med succes gennemført teknologiskiftet fra analog til digital fotografi og har dermed udbygget sin førerposition på det europæiske marked for fotofinishing med imponerende resultater: På det tyske marked, som førhen var markedet med den hårdeste konkurrence, har virksomheden siden 2002 fordoblet sin markedsandel fra 25 procent til nuværende 50 procent. Mens CeWe Color producerede 36 mio. digitale billeder i 2002, er man i 2009 nået op over 2 mia. digitalfotos. I særdeleshed har CEWE FOTOBOGEN været et succesfuldt produkt: CeWe Color har øget afsætningen fra 70.000 eksemplarer i regnskabsåret 2005 til over 3,6 mio. i regnskabsåret 2009. Udviklingen af en fremragende software, lanceringen af brand’et, samt en intensiv indsats på området for internetsalg har været udslagsgivende for succesen. ”Processen har været meget krævende for virksomheden: Vi har reduceret antallet af selskaber fra 28 til 13, klaret store restruktureringsomkostninger og samtidig investeret i innovative teknologier. Alligevel har vi i omstruktureringsperioden altid opnået overskud på bundlinjen og udbetalt dividender. Dette har kun været muligt, fordi hele CeWe Color gruppen har været fokuseret på selv at gøre denne forvandling til en succes”, siger bestyrelsesformand Dr. Rolf Hollander.

”Fra kvantitet til kvalitet”
CeWe Color erkendte allerede i 1994, at trenden ville gå mod digital fotografering og derfor investerede virksomheden kraftigt i produkter, produktionsteknologi og software – selvom der på dette tidspunkt stadig var vækst i markedet for analoge fotos. Allerede i 1997 – længe før konkurrenterne – installerede CeWe Color som den første virksomhed på det globale marked en ordrestation til bestilling af digitale billeder ude i butikkerne. I 1998 begyndte CeWe Color at bruge internettet som ordreplatform for digitalfotos og åbnede dermed op for en ny salgskanal. Alene siden 2002 har virksomheden investeret op imod 250 mio. Euro i nye teknologier – bl.a. i over 50 moderne digitalprintere, industrielle bogbinder-produktionsmaskiner og 25.000 ordreterminaler til den stationære handel. Ud over produktionsoptimeringer satsede CeWe Color også på innovative produkter: Strategien ”Fra kvantitet til kvalitet” har givet pote og de nye, individuelle og personaliserede produkter er virksomhedens vækstlokomotiver. Dette gælder især produktet CEWE FOTOBOG, som har etableret sig som Europas førende mærke inden for dette marked. Det samme gør sig gældende for fotogaveartikler, vægdekorationer og andre printprodukter som festkort og fotokalender, som har stået for en betydelig voksende andel af den samlede omsætning og de samlede indtægter. I dag sikrer 120 softwareudviklere det udviklingsforspring i CEWE FOTOBOG- og bestillingssoftwaren, som CeWe Color gennem dens handelspartnere stiller forbrugerne til rådighed.

Fotobøger
I Skandinavien har især CEWE FOTOBOG udviklet sig særdeles positivt. Vores fotobøger har haft en fantastisk tilvækst på op mod 75 % set over de forgangne 2 år. Adm. direktør Ané Gyldholm vurderer, at produktets succes skal ses i lyset af faktorer som den brugervenlige, prisbelønnede software, den enestående trykkvalitet og de konkurrencedygtige priser.
Ané Gyldholm udtaler: ”Produktet CEWE FOTOBOG tilgodeser ethvert behov – en fleksibel løsning til alle anledninger. En CEWE FOTOBOG er den mest optimale og præsentable måde at opbevare og fastholde sine dyrebareste oplevelser og minder på!”.
Læs mere om produktet på www.cewefotobog.dk

Kommercielt digitalprint et yderligere vækstområde
CeWe Color gør sammen med datterselskabet diron markedet for kommercielt digitalprint tilgængeligt som et yderligere vækstområde. Hvor man førhen koncentrerede sig om specialløsninger for større virksomheder, er det nu på websiden www.aprinto.de også muligt for små og mellemstore virksomheder at udfærdige professionelle bøger og brochurer – uden professionel software og uden krav om et minimum antal bestillinger. Med dette nye vækstområde har bestyrelsesformanden Dr. Rolf Hollander sat fokus på fremdrift i væksten: ”Innovation er en fast bestanddel i vores daglige arbejde. Den har muliggjort succesen i de senere år og garanterer fremtidig vækst.”