CeWe Color på rette kurs

[CeWe Color Nordic ApS – 29/09-2009 – Medier & Reklame]

• Omsætning og resultat følger budget
• Free Cash Flow steget med over 20 %
• CEWE FOTOBOG vækster med 50 % og udbygger markedsførende position
• Mål for 2009 bekræftet
• Afslutning af transformationsbetinget restruktureringsfase bekræftet
• Positiv udvikling for de kommende år bekendtgjort

På trods af den verdensomspændende finanskrise har CeWe Color Holding AG (SDAX, ISIN: DE0005403901) i andet kvartal 2009 opnået en planmæssig omsætning på 88,6 millioner Euro (andet kvartal/2008: 99,1 millioner Euro). Valutatab i detailhandels-segmentet i Østeuropa er først og fremmest årsag til tilbagegangen. Omsætningen for kerneydelsen i fotofinishing lå på 69,4 millioner Euro og er, sammenlignet med andet kvartal 2008, næsten uforandret (-0,8 % forskel). Denne meget lille variation kan, ligesom i de foregående år, begrundes i omsætningsforskydningen til det fjerde kvartal. På baggrund af den tidlige tilpasning og større fokus på produkter med højere indtjeningsmargin såsom CEWE FOTOBØGER og digitale printprodukter, som oplever stor efterspørgsel, stiger omsætnings- og resultatandelen i julekvartalet.
Resultatet efter skat steg i andet kvartal 2009 med 9,2 % til 1,5 millioner Euro. I det foregående år tilfaldt der endnu restruktureringsomkostninger for 1 million Euro.
Reduceringen i investeringerne medvirkede til, at den – sæsonbetinget negative – Free Cash Flow steg med over 20 %. I andet kvartal 2009 steg Cash Flow med 1,8 millioner Euro til -6,6 millioner Euro og i første halvår 2009 sågar med 5,1 millioner Euro til -14,5 millioner Euro.

CEWE FOTOBOG højner markedsandelen
CEWE FOTOBOGEN opnåede endnu en gang afsætnings- og omsætningsrekorder: Med 1,3 millioner CEWE FOTOBØGER fik CeWe Color afsætningen i første kvartal til at stige med 50 % i forhold til forrige år. Imens det europæiske marked for fotobøger voksede med 35 %, kunne CeWe Color udbygge den klare førerposition på det europæiske fotobogsmarked. En af årsagerne til denne vedvarende succes er den høje produktkvalitet. CEWE FOTOBOGEN blev i august 2009 på ny testvinder i en større test af fotobøger.

CeWe Color Nordic markedsførende i Norden
Ané Gyldholm, adm. direktør for det nordiske datterselskab, glæder sig over den positive udvikling: ”Brand’et CEWE FOTOBOG stadfæstes qua sin usammenlignelige topkvalitet. Tildelingen af den eftertragtede EISA-Award til CEWE FOTOBOGEN bidrager til en stigende efterspørgsel i de nordiske lande.” Ané Gyldholm fortsætter: ”Vi kan med stor tilfredshed konstatere, at vore bestræbelser på at levere minder i fotografisk bogform – i dokumenteret høj kvalitet til et overkommeligt beløb – lykkedes til fulde.”

Mål for omsætning og resultater i 2009 bekræftet
På baggrund af den planmæssige udvikling i første halvår 2009 bekendtgjorde bestyrelsen sine prognoser for hele året. Som tidligere forventes en omsætning på mellem 420 og 425 millioner Euro, et operativt resultat før skat og restrukturering på mellem 20 til 25 millioner Euro samt et resultat før skat (EBT) på mellem 10 til 15 millioner Euro. ”Den af os fremskudte transformationsproces fra analog til digital drift og vores tidlige beslutning vedrørende søsætning af nye produkter som CEWE FOTOBOGEN lønner sig, udtaler Dr. Rolf Hollander, CEO, CeWe Color Holding AG.

Reducering i investeringer resulterer i stigende Free Cash Flow
Dr. Rolf Hollander bekræfter en kraftig reduktion i investeringerne sammenholdt med sidste år. Disse skal i 2009 udgøre i alt 26 millioner Euro (33,3 millioner Euro i 2008). CeWe Color bevarer fokus på Free Cash Flow og vil i år 2010 ligeså holde investerings-omkostningerne på et reduceret niveau.

Transformationsbetinget restruktureringsfase afsluttet
For de kommende år vil de transformationsbetingede omstruktureringer, som har påvirket resultatet negativt med gennemsnitligt 10 millioner Euro de seneste fem år, være slut. ”Restruktureringen har vi afsluttet succesfuldt og kan tydeligt aflæse den positive effekt på omkostningssituationen”, forklarer Dr. Rolf Hollander.

Positive udsigter for de kommende år
I de kommende år forventer bestyrelsen i CeWe Color en positiv omsætnings- og indtjeningsudvikling. Den endegyldige afvikling af den transformationsbetingede restrukturering og de meget høje førstegangsinvesteringer i den digitale teknologi aflaster Cash Flow betydeligt. Med de imponerende CEWE FOTOBØGER, innovative fotogaveartikler og digitale printprodukter til kommercielle formål, er fundamentet lagt for yderligere vækst. Det forhøjede kreditmaksimum (+29 %) til over 90 millioner Euro sikrer finansieringen af væksten.

CeWe Color vinder eftertragtet EISA pris

[CeWe Color Nordic ApS – 03/09-2009 – Medier & Reklame]

CEWE FOTOBOGEN tildelt EISA Award (European Imaging and Sound Association)

CeWe Color er blevet hædret med den anerkendte internationale EISA Award 2009/2010 i kategorien ”foto”. Den uafhængige og internationalt prestigefyldte jury, der består af chefredaktører fra ca. 50 førende europæiske fagmagasiner, roser først og fremmest produktets høje kvalitet samt brugervenligheden på CEWE FOTOBOGENS designsoftware. Foruden den nemme betjening af programmet, er juryen især blevet overbevist af de talrige værktøjer til fotoredigering.

Dr. Rolf Hollander, CEO, CeWe Color gruppen, glæder sig over succesen: ” Efter den seneste vundne test foretaget af ”Stiftung Warentest” (tysk forbrugerorganisation), fortsætter succesen ind på den internationale scene med tildelingen af den anerkendte EISA Award.”
Succesen med CeWe Colors trendprodukt kommer ikke som en overraskelse. CEWE FOTOBOGEN gør det nemlig muligt, ved hjælp af helt ny teknik for individuelt design, at genopleve de personlige øjeblikke. Resultatet er en bog af yderst høj kvalitet, som overbeviser såvel kunderne som juryen.

Testvinder gang på gang
Efter den aktuelle, vundne test foretaget af ’Stiftung Warentest’ og nominering til Druck & Medien Award 2009 (tysk kvalitetspris) tilføjer EISA Award’en endnu et kapitel i CEWE FOTOBOGENS succeshistorie. Men ikke kun de talrige priser vidner om CEWE FOTOBOGENS potentiale. Også kunderne påskønner produktet og gør design af fotobøger til en fascinerende livsstilstrend. Dette bekræftes af det støt stigende salg. Efter et yderst succesrigt salgsår i 2008 med 2,6 millioner solgte CEWE FOTOBØGER, regner CeWe Color således med at opnå et rekordsalg på 3,5 millioner eksemplarer i indeværende år. Disse tal taget i betragtning, er det ikke overraskende, at CeWe Color besidder hele 45 procent af markedsandelen på fotomarkedet.

Kreative ideer møder teknisk elegance
Årsagen til CEWE FOTOBOGENS succes ligger lige for. CeWe Color trækker nemlig på sin unikke og årelange knowhow inden for fotoforarbejdning. Med helt nye tekniske muligheder er det lykkedes for virksomheden at udvikle det helt rigtige værktøj, der kan gå hånd i hånd med begejstringen for personligt fotodesign. Ané Gyldholm, adm. direktør for CeWe Color Nordic, konkluderer: ”Tildelingen af EISA Award’en tilkendegiver med al tydelighed, at vi har formået og forstået at omsætte forbrugerens ønsker: det skal være hurtigt, nemt og sjovt at designe fotobøger, og kvaliteten skal samtidig være helt i top. Det drejer sig i sidste ende om at kunne stå med et værdifuldt værk i hænderne, som indeholder personlige minder.”

Det gratis designsoftware samt yderligere information findes på www.cewefotobog.dk.
Information om EISA Award findes på www.eisa.eu.

Om CeWe Color:
CeWe Color er markedsførende på det europæiske fotomarked med en markedsandel på over 40 %. Virksomheden leverer til 50.000 detailkunder samt en række internetportaler i 24 europæiske lande. CeWe Color producerer farvebilleder, CEWE FOTOBØGER og fotogaver på 13 højteknologiske produktionsvirksomheder. Omsætningen beløb sig til 420,0 mio. euro i 2008. Hvert år investerer CeWe Color i innovative teknologier for at fastholde sin førende teknologiske position. CeWe Color beskæftiger ca. 2.800 medarbejdere på europæisk plan. Salgsorganisationen i Danmark har med sine 25 medarbejdere ansvaret for det nordiske marked.