CeWe Color fuldfører omstrukturering

[CeWe Color Nordic ApS – 02/04-2009 – Medier & Reklame]

• Sidste lukninger i Paris og Teplice/Tjekkiet
• Ikke flere omkostninger til omstillingsproces
• Investeringer på 250 mio. euro kører CeWe i stilling som digital fotoleverandør

CeWe Color Holding AG (Prime Standard, ISIN: DE0005403901) fuldfører sin omstrukturering hurtigere end planlagt. Drøftelser med medarbejderrepræsentanter i Frankrig om lukning af anlægget i Paris er nu afsluttet. Laboratoriet her lukker i maj 2009, såfremt de gældende tidsfrister i henhold til fransk lov kan overholdes. Kunderne vil blive betjent i fuldt omfang af afdelingerne i Rennes, Montpellier og Freiburg. Direktionen venter, at CeWes aktiviteter i Frankrig takket være de reducerede omkostninger vil skabe betydelig bedre resultater allerede i regnskabsåret 2009.

Anlæg i Tjekkiet lukkes
Ud over produktionsanlægget i Paris vil CeWe Color også lukke et mindre anlæg i Teplice i Tjekkiet, som firmaet overtog som led i en markedskonsolidering i 2007. Produktionen vil blive samlet på et langt større og mere effektivt anlæg i Prag.

Strukturelle mål nået
Med disse sidste lukninger vil CeWe Color allerede i 2009 nå sine strukturelle mål. Omkostningerne til omstrukturering i indeværende regnskabsår vil ikke overstige ca. 10 mio. euro, hvilket vil bidrage med en positiv effekt på driftsresultatet allerede i 2009. Alene i perioden fra 2005 til 2009 investerede CeWe Color mere end 50 mio. euro – samtidigt med et fald i antallet af billeder fra film – for gradvis at samle produktionen af digitale billeder i store, effektive anlæg. Mens et anlæg kun producerede gennemsnitligt 108 mio. billeder i regnskabsåret 2000, er dette tal nu steget til ca. 200 mio. billeder. CEO dr. Rolf Hollander: “Vi startede omstruktureringen af selskabet på et tidligt tidspunkt og forberedte CeWe Color til den digitale billedverden i god tid – ikke bare teknologisk, men også når det gælder anlægsstruktur. Omstruktureringen er nu fuldført.

Ikke flere omkostninger til omstrukturering
Fra regnskabsåret 2010 vil CeWe Color have et effektivt produktionssystem i hele Europa, således at selskabet ikke længere vil have omkostninger til omstrukturering. Omstruktureringen af selskabet til digital fotografering har alene siden 2005 reduceret CeWe Colors overskud med mere end 10 mio. euro pr. år. CEO dr. Rolf Hollander: “Vi er stolte af at have gennemført omlægningen med positive resultater hvert år og at have opretholdt en særdeles sund solvensgrad på 42,9 %. Fra 2010 vil vi ikke længere have omkostninger til omstrukturering.”

Investeringer på 250 mio. euro i digital omlægning
Siden slutningen af 1990’erne har CeWe Color investeret mere end 250 mio. euro i omlægningen til digitale billeder. Allerede i 1997 opstillede CeWe Color som den første fotoproducent i verden en terminal til modtagelse af bestillinger af digitale billeder i en fotobutik, og samtidigt blev der oprettet en hjemmeside, hvor kunderne kunne bestille billeder. CeWe Color har i dag næsten 50 digitale printere i sine 13 produktionsvirksomheder. Som førende fotoproducent i Europa er CeWe Color detailhandlens første valg som fuldassorteret leverandør af fototjenester. Fremragende ekspertise inden for digitalprint, unikke softwareløsninger og bred distribution via internettet og samarbejde med 50.000 detailforretninger giver betydelige konkurrencefordele.

Vækst via CEWE FOTOBØGER og digitalprint
CeWe Color er særdeles godt rustet til den digitale verden. Med den overordentlig populære CEWE FOTOBOG (mere end 2,6 mio. bøger i 2008) og med fotogaver har CeWe Color med stor succes ført sit oprindelige forretningsområde, fotoproduktion, ind i den digitale tidsalder. De fleste CEWE FOTOBØGER er produceret med digitale printmetoder. Denne nye kompetence inden for digital billedproduktion og den salgskompetence, som CeWe Color har fået gennem købet af Diron i 2008, vil give CeWe fordele på det kraftigt voksende marked for digitaltprint.
CEO dr. Rolf Hollander: “CeWe Color kommer styrket ud af omstillingen fra analog til digital drift. Vi kan nu igen fokusere hele selskabets styrke på vækst i salg og indtjening.”

Hvis du har spørsmål, bedes du henvende dig til:
CeWe Color Nordic, Bettina Reimers
Tlf.: 86 99 14 22, fax: 86 99 24 33
e-mail: bettina.reimers@cewecolor.dk
internet: www.cewecolor.dk eller www.cewefotobog.dk

Om CeWe Color: Fotoproducenten CeWe Color, med 15 højteknologiske produktionsvirksomheder og ca. 2.900 ansatte i 24 europæiske lande, er førende både inden for salg og teknologi. Firmaet leverede i 2008 omkring 2,6 mia. billeder, mere end 2,6 mio. CEWE FOTOBØGER og fotogaver til mere end 50.000 detailhandlere. I 2008 var omsætningen på EUR 420,0 mio. CeWe Color var “first mover” ved lanceringen af nye digitale teknologier, for eksempel bestilling af digitale billeder over internettet og bestillingsterminaler (DigiFotoMaker) i butikker. Salget af brugertilpassede CEWE FOTOBØGER har udviklet sig særdeles godt. CeWe Color blev grundlagt af senator h.c. Heinz Neumüller i 1961 og blev børsnoteret aktieselskab under Hubert Rothärmels ledelse. CeWe Color Holding AG er noteret på Prime Standard.

CEWE fotobøgerne finder fastere fodfæste i Finanskrisen

[CeWe Color Nordic ApS – 18/03-2009 – IT & Kommunikation]

CeWe Colors ubestridte bestseller: CEWE FOTOBOGEN ligger helt i top, når forbrugerne skal vælge deres foretrukne, moderne fotoalbum.

Argumentationen er entydig: Det er nemt og hurtigt at bestille en fotobog. Samtidig står kvaliteten mål med en professionel trykt bog.

Det banebrydende ved en fotobog er, at de digitale billeder printes direkte på fotobogens sider – med mulighed for integration af personlige tekster til motiverne.

Salget af CEWE FOTOBØGER udviste en skyhøj fremgang på over 75 % i år 2008 sammenholdt med tallene fra 2007. Tendensen viser en fortsat markant stigning her i 1. kvartal 2009.

Antallet af solgte fotobøger afspejler succesen og tilkendegiver med al tydelighed, at fotobøgernes potentiale er højt. Det er et produkt, der er kommet for at blive.

Fotobogen med hardcover er den mest solgte variant. Den fremstår med et lamineret højglansomslag, der kan udformes individuelt med forbrugerens egne billeder på for- og bagside.

Fotobøgerne har variabelt sideantal – fra 26 til 130 sider. Forbrugeren vælger selv hvor mange billeder, der skal figurere på hver side i fotobogen.

CEWE FOTOBØGERNE fås i mange forskellige varianter, størrelser og indbindinger: Fra en lille billedbog til en XXL fotobog med plads til de store oplevelser.

”CEWE FOTOBOGEN har vundet den eftertragtede europæiske udmærkelse ”TIPA Award 2008” i kategorien, Best Photo Service. Dette flotte kvalitetsstempel er medvirkende årsag til CEWE FOTOBØGERNES succes”, oplyser Adm. direktør for CeWe Color Nordic Ané Gyldholm.

Ané Gyldholm fortsætter: ”Softwaren og produktet udvikles til stadighed for at sikre den størst mulige brugervenlighed og den mest optimale produktkvalitet.”

På www.cewefotobog.dk kan man gratis downloade den prisbelønnede softwarepakke.

Programmet tilbyder mange kreative muligheder og har fine værktøjer til billedredigering. Softwaren udmærker sig derudover ved sit store udvalg af layouts, baggrunde og funktioner.

Fotobøgerne henvender sig i videste udstrækning til forbrugerne, der med fordel kan opbevare deres uforglemmelige oplevelser – fra fx barnedåben, konfirmationen, brylluppet, jubilæet, eller den runde fødselsdag – i en unik fotobog.

De repræsentative fotobøger kan med fordel også anvendes i erhvervslivet – til præsentation og fremvisning af virksomhedens mål og produkter – både i ind- og udland.

CEWE FOTOBØGERNE kan bestilles og genbestilles i det ønskede antal.