Vækst gennem branding

  • CEWE nåede alle omsætningsmål for 2016
  • Ustøttet brand awareness for CEWE FOTOBOG er steget til 51 %
  • Positivt resultat på alle tre forretningsområder i 2016
  • CEWEs egenkapitalkvote nåede 53,8 % i slutningen af 2016
  • CEWE går efter den ottende dividendestigning i træk: 1,80 euro per aktie

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) nåede eller oversteg alle forretningsmål i regnskabsåret 2016. Som følge af det vedvarende høje afkast og virksomhedens solide finansposition vil ledelse og bestyrelse på generalforsamlingen foreslå den ottende dividendestigning i træk til aktionærerne. Virksomheden tilstræber i højere grad en mere afkastorienteret vækst i 2017. Det skal både det købekraftige fotofinishing-område og endnu et positivt resultat inden for området kommercielt onlinetryk og i detailhandelen bidrage til. Det meddelte CEWE på en presse- og analysekonference i Frankfurt am Main. ”Vores mål er at gøre vores virksomhed mere værdifuld år for år og også fremover at lade vores aktionærer tage del i den voksende indtjening”, forklarer Rolf Hollander, bestyrelsesformand for CEWE Stiftung & Co. KgaA.

Største marketingudgift og bedste resultat i virksomhedens historie
I 2016 steg CEWEs omsætning med 7,0 % til 593,1 mio. euro (2015: 554,2 mio. euro) og oversteg dermed klart målet på mellem 555 mio. euro og 575 mio. euro. Det er ikke kun det populære produktsortiment, men også CEWEs høje brand awareness, som har bidraget til den positive udvikling. Brand awareness for CEWE FOTOBOG er på det tyske marked steget til 51 %. CEWEs net promotor score er samtidig steget til 58 %, hvilket er en værdi, som normalt kun de største internationale brands opnår. ”Vi er glade for, at vores kunder fungerer som gode ambassadører for vores brands”, udtaler Hollander. Ikke mindst kan kundernes meget positive holdning til CEWEs fotofinishing-tilbud også forklares med hele produktsortimentets høje kvalitet, hvilket i form af talrige kåringer som værende ”bedst i test” endnu engang blev bekræftet i 2016: Mere end 60 gange har nationale og internationale tests fremhævet CEWEs produkter som de bedste. CEWE har investeret intensivt i sine brands de seneste år og har siden 2005 tidoblet marketingudgifterne inden for fotofinishing fra 5 mio. euro til 54 mio. euro. Det er samtidig lykkedes CEWE at få indkomsten til at stige konstant. Således steg koncern-EBIT i regnskabsåret 2016 til 57,0 mio. euro (2015: 36,4 mio. euro). Hollander uddyber: ”Det har helt klart givet pote at udvikle CEWE til et stærkt brand ved årligt at øge marketinginvesteringer. I 2016 nåede vi, sideløbende med de hidtil største marketingudgifter, det bedste resultat i de seneste 56 år.

Resultat efter skat er steget med 35,2 % – ROCE oppe på 21,3 %
Impairment-afskrivningerne på EBIT-niveau på futalis, DeinDesign og det britiske CEWE-sæde på i alt 6,9 mio. euro i 2016 virkede belastende. Selvom disse belastninger ikke mindskede væksten skattemæssigt er resultatet efter skat steget med 35,2 %: fra 22,5 mio. euro til 30,4 mio. euro (mål: mellem 29 mio. euro og 33 mio. euro). Resultatet per aktie voksede til 4,25 euro og ligger dermed inden for målet på mellem 4,00 euro og 4,57 euro (2015: 3,15 euro). Også return on capital employed (ROCE) er igen blevet forbedret og nåede i 2016 op på 21,3 % (2015: 17,2 %).

Solid finansiering og et stærkt cashflow muliggør endnu en dividendestigning
CEWE går efter den ottende dividendestigning i træk. Ledelse og bestyrelse besluttede som følge af den positive resultatudvikling og det solide cashflow fra driftsmæssige aktiviteter på 93 mio. euro, at de på generalforsamlingen den 31. mai 2017 ville foreslå aktionærerne en dividende på 1,80 euro per aktie for regnskabsåret 2016 (året før: 1,60 euro per aktie). Med den foreslåede dividende opnår aktionærerne på grundlag af årsslutkursen 2016 (84,57 euro) en udbytteprocent på 2,1 %.

CEWE øger indtægten i fjerde kvartal med 5,9 %
Især den positive udvikling inden for området fotofinishing og væksten inden for kommercielt onlinetryk har medvirket til, at CEWE i det sidste og vigtigste kvartal øgede omsætningen med 5,9 % til 228,5 mio. euro. Med 42,9 mio. euro oversteg EBIT også året før med 5,3 % (K4 2015: 40,8 mio. euro). Dermed har CEWE høstet omkring 38,5 % af den samlede årsomsætning og 91 % af indkomsten i det vigtige fjerde kvartal. ”Et CEWE-fotoprodukt er den bedst tænkelige julegave – individuel, personlig og oven i købet hjemmelavet”, udtaler Hollander. Både produktnyhederne og de brugervenlige apps til mobile enheder som smartphones og tablets har været med til at øge væksten. CEWEs varemærker CEWE FOTOBOG, CEWE KALENDER, CEWE CARDS OG CEWE VÆGBILLEDER samt flere fotogaver har været de største bidragsydere til omsætningen. Derfor steg omsætningen per foto fra 22,6 eurocent i samme kvartal året før med 7,9 % til 24,38 eurocent.

Omsætningsfremgang på kerneområdet fotofinishing
CEWEs største forretningsområde har endnu engang overgået forventningerne for regnskabsåret 2016. Sammenlignet med året før er omsætningen steget med 8,9 % til 452 mio. euro. EBIT oversteg året før med 52,0 mio. euro svarende til 29,5 % (2015: 40,2 mio. euro). Tendensen til at vælge fotoprodukter i høj kvalitet sætter også sit præg på udviklingen af omsætningen. Således er der i 2016 atter en kraftig stigning i omsætningen per foto på 9,1 %: Mens CEWE i 2015 havde en omsætning per foto på 18,57 eurocent, var den i regnskabsåret på 20,25 eurocent. I detailhandelen har CEWE bekræftet det omsætningsskift, som blev påbegyndt sidste år: Med en ønsket reducering på 9,7 % af omsætningen, som nu er på 54,9 mio. euro (2015: 60,8 mio. euro), opnåede CEWE en lettere positivt EBIT på 0,6 mio. euro (2015: -0,4 mio. euro). Det forhøjede fokus på marginerne samt lavere omkostninger på området har udlignet effekten af omsætningstilbagegangen på handelen med kameraer. Kommercielt onlinetryk har igen opnået vækst, idet området er vokset med 7,9 % til 84 mio. euro (2015: 77,8 mio. euro). For første gang har forretningsområdet på helårsbasis opnået en positiv EBIT. Med en EBIT på 1,6 mio. euro oversteg kommercielt onlinetryk værdien fra året før med 2,5 mio. euro. I kategorien ”Andet”, hvor CEWE har samlet struktur- og samfundsomkostninger samt resultatet fra ejendomsbesiddelse og andeler, har især goodwill-afskrivninger på -3,9 mio. euro ført til en EBIT på -7,2 mio. euro. Andeler på dette forretningsområde befinder sig typisk i en tidlig fase. ”Når vi er blevet overbevist om en lovende forretningsmodel, kan vi godt forsvare at påtage os starttab i en begrænset periode”, påpeger Hollander.

EBIT-mål 2017: + 5 mio. euro
Trods forhøjede omsætningsafgifter på fotobøger i Tyskland skal koncernomsætningen stige en smule fra 593,1 mio. euro i 2016 til at ligge midt i mellem 585 mio. euro og 615 mio. euro i 2017. Omsætningen inden for området fotofinishing skal udvikle sig stabilt til let stigende, forretningsområdet detailhandel skal vise en nogenlunde konstant til let tilbagegående omsætningskurve, og kommercielt onlinetryk skal på de fleste markeder stige endnu mere i omsætning. Som følge af Brexit kan det britiske marked være en undtagelse. Koncern-EBIT skal ligge inden for en margin på 45 mio. euro til 51 mio. euro, EBT på 44,5 mio. euro til 50,5 mio. euro og resultatet efter skat skal være på 30 mio. euro til 34 mio. euro. Dermed hæver ledelsen i sin prognose for 2017 den operative EBIT-resultatskanal med cirka 5 mio. euro sammenlignet med målsætningen for 2016.

Resultater efter forretningsområder

CEWE Enhed K4-2015 K4-2016 2015 2016
(1) Fotofinishing
Digitale fotos Mio. stk. 761,2 768,0 2.164,1 2.176,2
Analoge fotos Mio. stk. 14,5 11,5 70,7 56,0
Fotos i alt Mio. stk. 775,7 779,5 2.235 2.232
CEWE FOTOBOG Tsd. stk. 2.385,1 2.375,2 6.047,9 6.206,9
Omsætning Mio. euro 175,3 190,0 414,9 452,0
EBIT Mio. euro 39,3 45,9 40,2 52,0
Omstruktureringsomkostninger Mio. euro -0,4 -0,2
Indtægt US-internetaktivitet Mio. euro 0,4
Goodwill-afskrivning Mio. euro -2,6 -2,1 -2,6 -3,0
Salg af sæde Graudenz, Polen Mio. euro 0,3
Udstyr, handelspartnere Mio. euro 2,1
Effekt af købsprisallokation Mio. euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,4
EBIT før særlige udgifter Mio. euro 42,1 48,1 43,4 52,8
(2) Detailhandel
Omsætning Mio. euro 17,3 14,7 60,8 54,9
EBIT Mio. euro 0,9 1,0 -0,4 0,6
Omstruktureringsomkostninger Mio. euro -0,6
EBIT før særlige udgifter Mio. euro 0,9 1,0 0,1 0,6
(3) Kommercielt onlinetryk
Omsætning Mio. euro 22,8 23,1 77,8 84,0
EBIT Mio. euro 1,6 1,1 -0,9 1,6
Effekt af købsprisallokation Mio. euro -0,5 -0,4 -2,1 -1,7
EBIT før særlige udgifter Mio. euro 2,1 1,5 1,2 3,3
(3) Andet
Omsætning Mio. euro 0,4 0,6 0,6 2,2
EBIT Mio. euro -1,07 -5,0 -2,4 -7,2
Goodwill-afskrivning Mio. euro -3,9 -3,9
Effekt af købsprisallokation Mio. euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,5
EBIT før særlige udgifter Mio. euro -1,0 -1,0 -2,2 -2,8
CEWE-koncernen K4-2015 K4-2016 2015 2016
Omsætning Mio. euro 215,8 228,5 554,2 593,1
EBIT Mio. euro 40,8 42,9 36,4 47,0
Særlige udgifter Mio. euro -3,4 -6,7 -6,1 -6,9
EBIT før særlige udgifter Mio. euro 44,2 49,6 42,5 53,9
EBT Mio. euro 40,8 41,7 35,9 46,2
Resultat efter skat Mio. euro 26,0 25,5 22,5 30,4

 

Der kan være blevet foretaget afrundinger.

 

Uddybning til tabellen ”Resultater efter forretningsområder”

(1) Fotofinishing: Produktion og drift af fotoprodukter som CEWE FOTOBOG, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VÆGBILLEDER og enkelte (analoge og digitale) fotos samt andre fotoprodukter.

(2) Detailhandel: Handel med foto-hardware som f.eks. kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tjekkiet og Slovakiet.

(3) Kommercielt onlinetryk: Produktion og drift af kommercielle trykkerivarer fra de online trykkeriportaler såsom CEWE-PRINT.de, Saxoprint og Viaprinto.

 

2016 sammenlignet med året før inkl. målene samt mål for 2017

CEWE-koncernen      Enhed 2015 Mål 2016 2016 Mål 2017
Digitale fotos Mia. stk. 2,16 2,05-2,15 2,18 2,08-2,18
Analoge fotos Mia. stk. 0,071 0,050-0,055 0,056 0,040-0,045
Fotos i alt Mia. stk. 2,23 2,10-2,21 2,23 2,12-2,23
CEWE FOTOBOG Mio. stk. 6,0 6,10-6,15 6,2 6,00-6,25
Omsætning Mio. euro 554,2 555-557 593,1 585-615
EBIT Mio. euro 36,4 40-46 47,0 45-51
EBIT-margin % 6,6 6,9-8,3 7,9 7,3-8,7
EBT Mio. euro 35,9 39-45 46,2 44,5-50,5
Resultat efter skat Mio. euro 22,5 29-33 30,4 30-34
Resultat per udvandet aktie Euro/aktie 3,15 4,00-4,57 4,25 4,23-4,81

 

Fjerde kvartal 2016

CEWE-koncernen      Enhed K4-2015 K4-2016 Afvgl. % Afvgl. afs.
Digitale fotos Mio. stk. 761,2 768,0 0,9 % 6,8
Analoge fotos Mio. stk. 14,5 11,5 -20,7 % -3,0
Fotos i alt Mio. stk. 775,7 779,5 0,5 % 3,8
CEWE FOTOBOG Mio. stk. 2,4 2,4 -0,4 % -0,01
Omsætning Mio. euro 215,8 228,5 5,9 % 12,7
EBIT Mio. euro 40,8 42,9 5,3 % 2,2
EBT Mio. euro 40,8 41,7 2,2 % 0,9
Resultat efter skat Mio. euro 26,0 25,5 -1,7 % -0,4

 

Der kan være blevet foretaget afrundinger. Procentafvigelser er grundlæggende udregnet med de præcise værdier.